Eläkeliiton ikäihmiset Salon ja Someron alueella

0

Salon alueen Eläkeliiton kahdentoista yhdistyksen edustajat tapasivat tuttuun tapaan vaihtamaan kuulumisia ja mielipiteitä ajankohtaisista asioista. Keskustelua herätti myös Salon kaupungin ajatus tutkia mahdollisuus rakentaa ikäihmisten hoivakoti Meriniityn teollisuusalueelle korvaamaan suljettavien hoivakotien palvelut.
Minkälaiset näköalat on keskellä teollisuusaluetta olevan vanhan teollisuusrakennuksen ikkunoista kaupungin puistomaisemaan ja kaupungin reuna-alueen maalaismaisemaan verrattuna? Kuinka turvallista on liikkua päiväkävelyllä vilkkailla teollisuusalueen kaduilla? Miten helposti omaiset pääsevät tapaamaan läheisiään? Miltä mahtaa somerolaista ikäihmistä ja heidän omaisistaan tuntua, kun oman kunnan hoitopaikkojen riittämättömyydestä johtuen täytyy lähteä tapaamaan läheisiään naapurikuntiin?
Maanantaina 19.10. oli Turun Sanomissa artikkeli eläkeikäisten ihmisten määristä Varsinais-Suomessa. Eläkeliiton Salon alueen kuntien, Kemiönsaari, Marttila, Salo ja Somero, yhteisestä asukasmäärästä yli 65-vuotiaitten asukkaiden osuuden keskiarvo on 34 prosenttia. Mielestämme aika suuri määrä ihmisiä, joiden mielipiteillä pitäisi olla merkitystä.
Ehdotammekin, että kuntien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyötä vanhusneuvostojen ja ikäihmisiä edustavien yhdistysten kanssa tulisi tiivistää huomattavasti kehittämällä keskinäistä vuoropuhelua.

Eläkeliiton Salon alueen yhdistykset