Harmaat työttömyysluvut: Lomautukset eivät vähene, työpaikkoja auki vähän

0
Koronakriisin alussa lomautukset painottuivat vahvasti majoitus­ ja ravitsemusalalle, kauppaan ja muihin palveluihin. Lomautukset yleistyivät nopeasti myös teollisuudessa, johon lomautukset kohdistuivatkin Varsinais-Suomessa vahvimmin. Kuva: Marttiina Sairanen.

Somerolla oli 300 työtöntä työnhakijaa lokakuussa. Näistä lomautettuja oli 47, kertoo tiistaina julkaistu Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus.

Someron työttömyysaste oli siis lokakuussa 8,2, kun Ely-keskuksen raportissa lomautetut lasketaan työttömiksi. Vuosi sitten kaupungin työttömyysaste oli 6,4. Työttömänä oli silloin 237 henkilöä.

Kun tuoreimmasta luvusta siivotaan lomautetut pois, huomataan että työttömien määrä ei juuri ole kasvanut kaupungissa korona-aikana.

Lomautettujen määrä ei vähene Somerolla, ja se kääntyi jopa hienoiseen nousuun lokakuussa. Huippu jäi kuitenkin kevääseen.

Taloustilannetta kuvaa myös avointen työpaikkojen määrä. Salon seutukunnassa se oli lokakuussa paremmalla tasolla kuin vuosi sitten. Lokakuussa 2020 Salon seudulla avoimia työpaikkoja oli 190, kun vuosi sitten luku oli jopa 321.

Muualla Varsinais-Suomessa tilanne oli seutukuntaa parempi. Lokakuussa maakunnassa aukeni lähes 5 200 uutta työpaikkaa. Vuosi sitten luku oli 5 650.

Koko Suomessa uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin te-toimistoihin lokakuun aikana 53 000 eli 12 100 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Kaikkiaan te-toimistoissa oli lokakuussa avoinna 100 600 työpaikkaa, mikä on 20 400 vähemmän kuin vuosi sitten.

Lokakuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla Varsinais-Suomen työ-­ ja elinkeinotoimistossa 3 900 kappaletta eli ­4 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut 14 500 kappaletta eli 15 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tähän mennessä korona­pandemian aikana uusia työpaikkoja on avautunut 12 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Vuosi 2019 oli työvoiman kysynnän huippuvuosi.

Työvoiman kysyntä oli vaimeampaa useilla aloilla. Rakentamisessa työvoiman tarve oli edelleen vireää. Varovaista kasvua oli myös kaupan ja sotealojen tehtävissä.

Pitkäaikaistyöttömien määrä oli maaliskuussa pienin tällä kaudella, mutta kääntyi koronapandemiassa lievään kasvuun. Kasvu on jatkunut lokakuussa.

Somerolla pitkäaikaistyöttömiä oli lokakuussa 64, vuosi sitten 15 vähemmän.

Myös nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömyys oli lokakuussa nousussa.

Varsinais-Suomen korkein työttömyysaste lokakuussa oli Turussa, 14,0 prosenttia, ja matalin Sauvossa, 5,7 prosenttia.

Varsinais-­Suomen työ­- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun lopussa 25 300 työtöntä työnhakijaa. Työttömien työnhakijoiden osuus oli tasan 11 prosenttia työvoimasta.

Varsinais-Suomen työttömyystilannetta voi kuvailla hyväksi verrattuna moneen muuhun maakuntaan. Esimerkiksi Uudellamaalla ja Pirkanmaalla työttömyysaste on Varsinais-Suomea korkeampi. Pirkanmaalla työttömyysaste on 12,0 ja Uudellamaalla 12,5.

Suomen maakunnista korkein työttömyysaste on Pohjois-Karjalassa, 14,2. Matalin se on Etelä-Pohjanmaalla, 8,2.

Lokakuun aikana työttömien määrä yleensä vähenee Varsinais-Suomessa ja nyt näin tapahtui 700 henkilöllä. Vuotta aiemmasta työttömien määrä kasvoi 7 500 henkilöllä eli 43 prosentilla.

Koko maassa työttömien määrä kasvoi vuotta aiemmasta samaa tahtia eli 39 prosentilla.

Marraskuussa työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä yleensä vähenee ja­ näin saattaa tapahtua myös tällä kertaa, arvioi Ely-keskus.

 

Tausta

Korona-ajan lomautukset

  • Lokakuussa lomautettuna oli 5 300 henkilöä Varsinais-Suomessa.
  • Lomautettuna olevien määrä oli huhti-toukokuun vaihteessa 2000­-luvun huipussa Varsinais-­Suomessa ja koko maassa.
  • Huhtikuussa alkoi lomautuksia noin 12 000 henkilöllä, mutta lokakuussa määrä oli enää 2 100.
  • Lomautettujen määrä on kuitenkin supistunut miltei kolmannekseen toukokuun alun huippuluvuista.
  • Koronakriisin alussa lomautukset painottuivat vahvasti majoitus­- ja ravitsemusalalle, kauppaan ja muihin palveluihin.
  • Varsinais­-Suomessa lomautukset yleistyivät nopeasti myös teollisuudessa, johon lomautukset kohdistuivatkin alueella vahvimmin.
  • Lomautettujen määrä alkoi vähentyä toukokuussa, kun lomautusten alkamistahti hidastui ja lomautuksia päättyi.
  • Vain harvat lomautukset ovat muuttuneet työttömyydeksi.
  • Lähde: Työllisyyskatsaus lokakuu 2020.