Kaupunki hoitaa jatkossakin ikäihmisten ateriakuljetukset

0

Kaupunki järjestää jatkossakin itse ikäihmisten ateriakuljetukset. Se katsottiin edullisimmaksi ratkaisuksi. Ulkoistettuna kustannukset olisivat olleet vuodessa runsaat 200 000 euroa. Kaupungin järjestämänä palvelulle varataan noin 67 000 euroa kahden työntekijän palkkakustannuksiin ja kahteen leasingautoon 17 000 euroa.

Aiemmin toiminta haluttiin ulkoistaa yksityisen yrityksen hoidettavaksi, koska järjestelmä koettiin liian haavoittuvaksi muun muassa sijaisjärjestelyjen vuoksi.

Kaupunki palkkaa kaksi kuljettajaa, jotka hoitavat ateriakuljetuksia, mutta myös muita kaupungin sisäistä kuljetuksia, kuten pyykkiä, postia, apuvälineitä ja yksiköiden välisiä ruokakuljetuksia.

Toiminta tapahtuu jatkossakin kuntouttavan työtoiminnan Ecotekolan työpajan kautta. Sieltä saadaan myös apukuljettajia paikkaamaan tilanteita.

– Kaupungin omana toimintana palvelu on organisoidumpaa ja päästään kokonaisedulliseen ratkaisuun. Järjestelyllä on myös tärkeä työllisyyttä edistävä merkitys. Työllistettävät pääsevät työn syrjään kiinni, näkevät konkreettisesti mitä homma on ja mahdollisesti innostuvat kouluttautumaan lisää, toteaa perusturvajohtaja Marjaana Sorokin.

Palvelun piirissä on noin 120 asiakasta, joille ruokaa kuljetetaan kahdella autolla. Viikonvaihteen kuljetukset hoituvat kotihoidon työntekijöiden voimin.

Perusturvalautakunta pyytää kaupunginhallitukselta täyttölupaa kahden työntekijän palkkaamiseen.

Ateriakuljetusten järjestely on kahden vuoden pilotti.