Koronakriisistä päästään yli yhdessä

0

Vaikka Somero on selvinnyt koronakriisistä moneen muuhun paikkakuntaan verrattuna hyvin, on korona vaikuttanut jokaisen arkeen Somerolla. Yritysten vaikeudet näkyvät yrittäjien toimeentulon vaikeutumisena, lomautukset ja irtisanomiset vievät työntekijät taloudellisesti hankalaan asemaan. Harrastustoiminnan hankaloituminen tai loppuminen kokonaan tekee monen arkeen suuren loven. Sosiaalisten yhteyksien ylläpito jää pitkälti sosiaalisen median varaan.
Someron perusturvapalvelut ovat toimineet kriisin aikana suhteellisen hyvin, ja tästä tulee kiittää kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita. Myös meillä luontaisesti vahvat sosiaaliset turvaverkot – perheiden, suvun ja ystävien apu – ovat auttaneet pahimman yli. Silti monella on nyt taloudellisestikin hankalaa. Siksi SDP on esittänyt, että monessa kunnassa käyttöönotettu sosiaalinen luototus otettaisiin käyttöön myös meillä. Sosiaalinen luototus on osoittanut toimivuutensa. Se on huomattavasti parempi vaihtoehto kuin esimerkiksi erilaiset pikavipit.
Somerolla on panostettu paljon muun muassa lapsiperheiden tukemiseen. Tästä tulee pitää kiinni ja kynnys tuen hakemiselle tulee olla mahdollisimman matalalla. Mielenterveyspalveluihin ollaan myös saamassa kaivattua lisäresurssia sekä uusia toimintamalleja. Nämä ovat arvokkaita ja tärkeitä panostuksia tilanteessa, jossa jokaisen euron käyttöä on pakko miettiä tarkasti. Someron sosialidemokraatit ovat tyytyväisiä siihen, että kaupungissa on otettu sosiaaliset ja taloudelliset haasteet vakavasti ja lähdetty hyvän yksimielisyyden vallitessa panostamaan ongelmien ratkaisemiseen.
Someron urheilukentän korjaushanke on herättänyt paljon keskustelua. Urheilukentän peruskorjaukselle on kiistämätön tarve. Se missä laajuudessa ja millä painotuksilla remonttiin lähdetään jakaa kuntalaisia ja poliittisia päättäjiä. Vaikuttaa siltä, että mahdollisuus saada hankkeeseen valtion rahaa on johtanut siihen, että peruskorjauksesta halutaan tehdä kaupungin taloustilanteeseen nähden ylimitoitetun kallis. Sosialidemokraattien mielestä sen sijaan, että tekisimme lajiliittojen edellyttämiä ratkaisuja, jotta mahdollistaisimme yksittäiset pienimuotoiset valtakunnalliset kilpailut, meidän kannattaa tehdä peruskorjaus niin, että se palvelee ensisijaisesti somerolaisten tarpeita.
Hankalina taloudellisina vuosina meidän on harkittava jokainen investointi hyvin tarkasti. Menneiden vuosien raskas investointiohjelma rasittaa talouttamme vielä pitkään. Se, että me sosialidemokraatit haluamme tehdä urheilukentän uudistamisessa vain välttämättömän, ei tarkoita sitä, että vastustaisimme harrastus- ja urheilumahdollisuuksiin panostamista. Päinvastoin. Kalliin urheilukenttäremontin sijaan laittaisimme mieluummin panokset urheilukentän yhteydessä olevien harrastuspaikkojen parantamiseen ja jopa lisärakentamiseen. Rakennetaan urheilukentän alueelle mieluummin tulevina vuosina lasten – ja senioreiden liikuntapuistot, skeittipuisto, kunnostetaan tenniskentät ja beachvolley-kentät. Nämä palvelevat ja liikuttavat kaiken ikäisiä somerolaisia. Tätä kautta investoinneilla rakennetaan kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia.
Kunnallisissa palveluissa on kyse arjen toimivuudesta, hyvinvoinnista, sivistyksestä ja vapaa-ajan harrastuksista. Ei ole yhdentekevää millaiset varhaiskasvatuksen palvelut meillä on tai miten joustavasti ne ovat perheiden käytössä. Eikä ole yhdentekevää, paljonko asiakkaat maksavat sairaanhoidon palveluista tai urheiluharrastuksistaan. Sillä on suuri merkitys, autetaanko hankaluuksiin ajautuneita perheitä vai jätetäänkö heidät oman onnensa nojaan. Kunnallispolitiikassa päätetään näistä kaikista asioista.
Meillä kaikilla on mielipiteitä siitä, miten yhteiset asiat tulisi hoitaa. Osa meistä kertoo ne kovaan ääneen sosiaalisessa mediassa tai huomioi huonon päätöksen paikallislehden tekstareissa. Lähestyvät kuntavaalit ovat paikka vaikuttaa. Jos koet, että sinulla on sanottavaa ja kiireinen arkesi mahdollistaa osallistumisen yhteisten asioiden hoitamiseen, kannustamme sinua lähtemään mukaan hoitamaan Someron asioita. Valitse lähimpänä arvojasi oleva puolue ja ota yhteyttä sen aktiiveihin. Olet tervetullut mukaan päättämään siitä, mihin suuntaan Someroa kehitetään tulevina vuosina!

Someron Työväenyhdistyksen syyskokous