Lamminniemi pelastaa ensi vuoden talousarvion

0

Vuosikate lähes 2,1 miljoonaa

Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen yhtiöjärjestelyt kohosivat ensi vuoden talousarvioesityksen pelastavaksi enkeliksi. Ilman sitä talousarvion tulos olisi ollut miljoona euroa tappiolla.

Nyt mennään reilusti plussalle. Tilikausi saatiin ylijäämäiseksi. Lamminniemen kiinteistö myydään operatiivista toimintaa pyörittävälle yhtiölle, Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy:lle. Kiinteistö oy on ollut tähän asti erillinen yhtiö, jonka kaupunki myös omistaa.

Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen toteaa, että muutoksen avulla saadaan kaupungin tulokseen syntymään 3,5 miljoonan euron myyntivoitto.

– Ilman sitä satunnaista tuottoa se ei olisi niin mennyt. Toki kyseisen hankkeen toteutus on sidottu sote-uudistukseen. Kyllä tähän edelleen epävarmuustekijöitä liittyy. Vaikka talousarviossa onkin arvoitu, että se tulee toteutumaan tuollaisena ja juuri tuohon ajankohtaan ajateltuna.

Järjestelyn jälkeen kaupungin ensi vuoden talousarvio on mukavat 2,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuosikate eli tulojen ja toimintamenojen erotus on 2,1 miljoonaa euroa. Toiminnan pyörittämiseen ei tarvita lainoja.

Toimintamenojen kasvu on maltilliset 0,6 prosenttia. Lautakuntien esityksistä Suikkanen karsi 1,3 miljoonaa. Palveluita tai toimintoja leikkaukset eivät koske.

Sen verran asioita Suikkaselle oli jäänyt kesken valmistelussa, että kaupunginhallitus lykkäsi talousarviokirjan hyväksymiskäsittelyn vielä kertaalleen seuraavaan kokoukseen vajaan kahden viikon päähän, joka edeltää kaupunginvaltuuston budjettikokousta 14.12.

Määrärahat osittain muuttuivat ja myös täydennyslisäyksiä tulee.

Työterveyshuoltoon on ensi vuonna tulossa 40-prosenttinen lääkärinvirka. Työterveyshuollon palvelujen ostaminen ei ole edennyt mihinkään. Virkaa jatkaa eläkkeellä oleva entinen johtava lääkäri Teuvo Jokinen. Jonkun verran kysyntää lääkärinvirkoihin on Suikkasen mukaan ollut.

– Tiedusteluja ja neuvotteluja on jonkin verran saatu aikaiseksi rekrytointitoimenpiteiden seurauksena. Mutta lääkärit on haasteellinen rekrytointikenttä tänä päivänä.