Miten perusturva selviää uudesta vähimmäishenkilömitoituksesta?

0
Palvelulain muutoksilla halutaan turvata, että iäkkäät saavat riittävät ja hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut ja että välttämätön huolenpito on taattu.

Vanhuspalvelulain uudistus nostaa vähimmäishenkilömitoituksen 0,55 työntekijää asiakasta kohden iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Tuo mitoitus astuu voimaan ensi vuoden alusta. 0,5 tuli voimaan lokakuun alussa.

Tervaskannon henkilöstömitoitus on tällä hetkellä 0,57 ja Mäntykodin 0,60.

Perusturvajohtaja Marjaana Sorokin sanoo, että kaupunki selviää vielä ensi vuoden nykyisellä hoitajamäärällä. Mutta hoitajajoukon keralle tarvitaan lisää laitoshuoltajan resurssia.

– Tällä taataan, että hoitajille jää aikaa perustyötehtäviensä laadukkaaseen suorittamiseen ja asiakkaiden yksilölliseen hoitoon, jossa pystytään keskittymään oleelliseen eli asiakkaaseen.

– Tällä hetkellä työntekijät venyvät todella paljon ylimääräiseen, kehuu Sorokin palvelualtista työotetta.

Lokakuun alussa tulivat voimaan myös säännökset välittömän asiakastyön ja välillisen työn erottamisesta. Välillistä työtä ovat esimerkiksi huoneiden ja yhteisten tilojen siivous, pyykki- ja kiinteistöhuolto, ruoan valmistus ja lämmitys sekä yksikön johtajan ja vastuuhenkilön esimies- ja hallinnolliset työt.

Vain välitön asiakastyö lasketaan henkilöstömitoitukseen. Eli hoitoon, huolenpitoon ja kuntoutukseen liittyvät tehtävät ja näitä välittömästi mahdollistavat tehtävät sekä toimintakykyä ja kuntoutumista edistävä ja ylläpitävä asiakkaan kanssa tehtävä työ. Myös päivittäisestä kirjaamisesta, palvelutarpeen arvioinnista sekä hoito- ja palvelusuunnitelman päivityksestä kertyy välitöntä työtä.

– Laskimme, että 2,8 hoitajan työaika kuluu välilliseen työhön kolmen viikon jaksolla. Tähän työhön tarvitsemme lisää laitosapulaisia tai hoiva-avustajia. Meidän ja perusturvalautakunnan kanta on, että hoiva-avustaja on parempi vaihtoehto, kertoo perusturvajohtaja selvitystyöstä, jota ovat tehneet hän sekä tehostetun palveluasumisen esimies Mervi Uutela ja osastonhoitaja Marketta Aaltonen.

Vuoden 2022 alusta tulee olla vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti ja 0,7 huhtikuusta 2023.

– Tällä hetkellä tilanne on OK mitoituksen puolesta ja vielä ensi vuonnakin, mutta nyt pitää ryhtyä jo miettimään, miten selviydymme jatkosta ja saamme tarvittavat työntekijät. Nytkin on pulaa sijaisista, tiivistää perusturvajohtaja.

Lähihoitajakoulutus on aloitettu tänä syksynä Somerolla.

– Josko saisimme tätä kanavaa myöten koulutettua paikallista väkeä, olisiko täydennyskoulutus ja oppisopimuskoulutus mahdollista, luettelee Marjaana Sorokin vaihtoehtoja.

Perusturvalautakunta tarkasteli viime viikolla, miten Someron yksiköt tulevat suoriutumaan vanhuspalvelulain uudistuksen työntekijämitoituksesta. Joulukuun kokoukseen selvitetään tarkempia lukuja ja tietoja, muun muassa mitä tarvittavat toimenpiteet kaupungille maksavat.

Palvelulain muutoksilla halutaan turvata, että iäkkäät saavat riittävät ja hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut ja että välttämätön huolenpito on taattu.