Oikaisuvaatimusten määrä hulevesimaksujen osalta kasvoi

0
Kaislarannassa tehtiin hulevesiverkostoa 2019. Helmikuussa töitä tehtiin yhtäaikaa kahdella kaivurilla, jotka ovat molemmin puolin monttua. Hulevesiviemäriä tuli Kaislarantaan yhteensä 2,2 kilometriä.

Pelto- ja metsäalueiden vaikutusta maksuun vähennetään

Viime vuonna tehty laajennus hulevesimaksun alaiseen alueeseen poiki ison määrän oikaisuvaatimuksia tämän vuoden uusiin maksuihin. Kaikkiaan oikaisuvaatimuksia tuli 19 kappaletta.

Hulevesien vaikutusaluetta oli tarve päivittää. Uusina kohteina mukaan otettiin Kohnamäen pientaloalue, Ruunalan teollisuusalue sekä Metallitie.

Lisäksi vaikutusalueeseen otettiin asemakaava-alueen ulkopuolella, mutta sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kiinteistöt, joissa kaupunki hoitaa sekä talvi-/kesäkunnossapidon että hulevesijärjestelmät.

Ensimmäisen hulevesialueen käyttöönotto sujui pehmeämmin. Silloinkin oikaisuvaatimuksia saapui, mutta vain joitakin.

Tekninen lautakunta hylkäsi nyt tulleista 13 oikaisuvaatimusta, ja neljän osalta valmistelua jatketaan. Lautakunta päätti huleveden maksuperusteita muutettavaksi siten, että pelto- ja metsäalueiden vaikutusta maksun suuruuteen vähennetään.

Lautakunnan puheenjohtaja Juha Salo (kesk.) toteaa päätöksen syntyneen varsin yksimielisesti. Puheenjohtajan ohjeistuksesta viranhaltijat olivat tarkastelleet asiaa ja esittelivät oikaisuvaatimuspykäliä lautakunnalle muutettuina.

– Maksujen määräytymisperusteena oli maa- ja metsätalousalueen pinta-ala. Uudelleen valintaan palauttamisen ohjeistuksena lautakunnalta oli, että niitä tarkisteltaisiin oletetun rakennuspaikan pinta-alan mukaan. Varmaankin käy niin, että muutama näistä kohteista tulee yksi–kaksi maksuluokkaa alaspäin, ja osa voi mahdollisesti saada siitä vielä puolet alennusta.

Rahallisesti Salo arvioi muutoksen olevan osalla oikaisuvaatimuksen tekijöitä ehkä muutamia satoja euroa vuodessa.

– Lautakunta oli aika yksimielinen, että silloin maksut olisivat oikeudenmukaisempia. Jos ajatellaan, millaista hulevesikuormaa viljelty pelto, taikka metsä tuottaa, niin kyllä siinä matkassa on mukana aika paljon hidastavia elementtejä, verrattuna vaikka puhtaaseen teollisuustonttiin. Koska ne ovat samassa maksuluokassa, ei haluttu, että viljelysmaa automaattisesti nostaa maksuluokan sinne kaikkein suurimpaan maksuryhmään.

Hulevesijärjestelmiin luokitellaan avo-ojat, viivytys- ja imeytysjärjestelmät, kosteikot, hulevesiviemärit sekä katurakenteeseen kuuluvat huleveden johtamiseen tarkoitetut rakenteet. Huleveden vaikutusalueena on pääsääntöisesti asemakaava-alue.

Somero rakentaa hulevesiverkostoa kolmena seuraavana vuotena reilulla 1,1 miljoonalla eurolla. Ensi vuonna budjetti on 380 000 euroa, ja 350 000 euroa vuonna 2022. Kahtena seuraavana vuotena investoinnit hulevesiverkostoon ovat yhteensä 400 000 euroa.

Kaislarantaan hulevesiviemäröinti sekä jätevesiviemäröintejä tehtiin 2019. Ensi vuonna vuorossa on Turuntien ympäristö. Tulevina vuosina ovat vuorossa Antintie ja Lamminniemi.

Omakotitalojen maksu on vuodessa 49 euroa, rivi- ja kerrostaloilta 177–910 euroa ja teollisuustonteilta 210–954 euroa tontin koosta riippuen.