Paikallislehtien Antti-patsas presidentti Sauli Niinistölle

0
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Antti-patsas. Kuva: Jon Norppa / Tasavallan presidentin kanslia.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on saanut Suomen paikallislehtien myöntämän vuoden 2020 Antti-patsaan tunnustukseksi paikallislehdistön ja sen tekemän työn huomioimisesta.

Presidentti Niinistö on vuoden aikana ottanut useaan otteeseen kantaa julkisuudessa käytävään keskusteluun ja kantanut huolta sen laadusta. Poikkeuksellisessa tilanteessa perinteisen median merkitys on korostunut paikkansapitävän informaation levittämisessä.

Valtakunnallisten medioiden jatkuvan huomion kohteena oleva Sauli Niinistö on huomioinut erikseen myös pienemmät mediat. Hän on muistuttanut paikallislehdistön merkityksestä ja esittänyt huolensa suuren digitaalisen murroksen ja viimeisimpänä koronan aiheuttamasta uhasta lehtiyhtiöiden talouteen ja sen kautta uhasta riippumattomuudelle.

Toiminnan luotettavuus, vastuullisuus ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä niin tasavallan presidentin kuin paikallislehtien toiminnalle. Paikallislehdet haluavat kiittää presidentti Niinistöä siitä, että hän on omasta roolistaan ottanut voimakkaasti kantaa paikallislehdistön puolesta.

Lehtien käyttöön syksyllä toimittamassaan kolumnissa hän muistutti: ”Elämä ei tapahdu virtuaalisesti tai globaalisti. Se tapahtuu paikallisesti siellä missä elämme ja olemme. Hyvin toimitettu paikallislehti on läsnä lukijansa elämässä.” Samassa kirjoituksessa Niinistö otti myös kantaa paikallislehtien toimittajien työhön kohdistuvaan painostukseen toteamalla, ettei tätä tule hyväksyä.

Uutismedian liiton paikallislehtijaosto, Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ja Suomen Paikallismediat Oy jakavat valtakunnallisen Antti-patsaan vuosittain Antin päivänä tunnustuksena yhteisölle tai henkilölle, joka on toiminnallaan edistänyt paikallislehdille tärkeitä arvoja.

Valtakunnallisen Antti-patsaan lisäksi paikallislehdet ja paikallislehtien ryhmät jakavat alueillaan maakunnallisia ja paikallisia Antti-patsaita paikallislehtien hyväksi tehdystä työstä.

Valtakunnalliset Antti-patsaat 1981–2020

2020 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö
2019
 Tam-Silk Oy 
2018 
Luova johtaja ja mediapersoona Jani Halme 
2017 
Suomen yrittäjät ry
2016 Sirkus Finlandia
2015 ei jaettu
2014 Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu
2013 Levikintarkastus Oy
2012 Julkisen sanan neuvosto
2011 jätettiin jakamatta lehdistön alv-päätöksen takia
2010 Kaupan Liitto ry
2009 ei jaettu
2008 Hätäkeskuksen 112-mediapalvelu, Sisäasiainministeriön pelastusosasto.
2007 Poliisi
2006 Tiehallinto
2005 Suomen Sydänliitto ry.
2004 Suomen Nuorisoseurojen Liitto
2003 Nuori Suomi ry.
2002 Suomen Sotaveteraaniliitto
2001 Kirkon tiedotuskeskus
2000 Mannerheimin lastensuojeluliitto
1999 Marttaliitto
1998 Suomalaisen Työn Liitto
1997 Jyväskylän yliopisto
1996 Paperinkeräys Oy
1995 Mynämäen kunta
1994 Suomen Yrittäjäin Keskusliitto
1993 Veronmaksajain Keskusliitto
1992 Suomen kunnallisliiton viestintäpäällikkö Marjo Timonen
1991 Helsingin yliopiston rehtori Päiviö Tommila
1990 Suomen Kotiseutuliitto
1989 Arkkipiispa John Vikström
1988 Puolustusvoimat
1987 Suomen Punainen Risti
1986 Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Kristiina Suhonen
1985 Maaneuvos Paavo Pekkanen
1984 Liikenneministeri Matti Puhakka
1983 Opetusministeriön kansliapäällikkö Jaakko Numminen
1982 Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen johtaja Pentti Salmelin
1981 Eduskunnan puhemies Johannes Virolainen