Tehokkaammat tuulimyllyt saivat muutokset rakennusluville

0
Masto tuulenvoimakkuuden mittauksia varten kohosi Palman mäelle tänä kesänä. Se on pystyssä ja kannattelee mittareita edelleen.

Voimaloiden yhteisteho on maksimissaan 17,2 megawattia

Ympäristölautakunta myönsi Ilmatar Somero Oy:n hakemat rakennusluvan muutokset neljälle tuulivoimalalle. Voimaloiden odotetaan kohoavan Palmankallion horisonttiin parin vuoden sisällä vuonna 2022.

Muutettua rakennuslupaa edelsi naapurien kuuleminen. Eero Manni jätti huomautukset kolmen voimalan osalta, joissa vaaditaan ulkopuolisia selvityksiä ympäristövaikutuksista.

Numerola Oy Jyväskylästä teki lupaehtojen mukaisen melu- ja välkeselvityksen Vestas V150-4.3 MW -tyypin tuulivoimaloista, jotka Somerolle ovat tulossa. Afry antoi riippumattomana asiantuntijanana lausunnot melu- ja välkeselvitysten vaatimuksenmukaisuudesta.

Muutoksesta on tehty tarvittavat selvitykset. Melu- ja välkerajojen todettiin alittuvan. Huomautuksen muut kohdat on ratkaistu jo alkuperäistä rakennuslupaa käsiteltäessä.

Rakennusluvan muutoksesta on olemassa normaali mahdollisuus valituksen tekoon.

Rakennustarkastaja Juha Kopra toteaa Ilmattaren halun rakennusluvan muutokselle olleen luonnollinen.

– Sinne halutaan tehdä tehokkaammat myllyt, kun hyvä paikka sellaiseen on olemassa. Sama käytäntö tehojen kasvattamiselle on ollut nähtävillä myös muualla päin Suomea.

Neljä voimalaa tuottaa Somerolla sähköä vuonna 2022 maksimissaan 17,2 megawattia. Voimalatekniikka on kehittynyt voimakkaasti ja myllyistä voidaan tavoitella entistä suurempia sähköntuotantomääriä. Voimalayhtiölle yksittäisten voimaloiden koon kasvattaminen tietää kustannustehokkuuden kasvua.

– Haimme muutoslupaa modernimpaan roottorikokoon, joka sitten tuottaa enemmän sähköä. Olennaista on se, että esimerkiksi voimalan kokonaiskorkeus ei muutu miksikään, mutta voimalan siipien pyyhkäisypinta-ala kasvaa, Ilmattaren projektipäällikkö Petter Sund selvittää.

Someron voimalat ovat teholtaan 4,3 megawattia. Voimaloiden runkotolpan korkeus laski hieman alunperin mainitusta 120 metristä 105 metriin. Vastaavasti kokonaiskorkeus kasvoi 177,5 metristä 180 metriin, sillä siivet ovat vastaavasti pidemmät. Roottorin halkaisija on muhkeat 150 metriä.

Vertailun vuoksi: Paimionjoen virtausta edelleen kahlitsevan kolmen vesivoimalaitoksen, Askalan, Juntolan ja Juvan yhteenlaskettu maksimiteho on ainoastaan 3,9 megawattia.