Veroprosentit halutaan pitää ennallaan

0

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Someron ensi vuoden veroprosentit säilytettäisiin ennallaan. Viime vuonna tehtiin 0,5 prosenttiyksikön korotus tuloveroprosenttiin.

Tuloveroprosenttia ehdotetaan säilytettäväksi ensi vuonna 20,50 prosentissa.

Kuntaliitto arvioi nykyisen tuloveroprosentin perusteella tuloveroa kertyvän vuonna 2021 noin 26 655 000 euroa.

Yleinen kiinteistöveroprosentti olisi 0,93, vakituisesta asuinrakennuksesta 0,41, muusta kuin vakituisesta asuinrakennuksesta 0,93 ja voimalaitosrakennuksista ja -rakennelmista 3,10.

Esityksen mukaisilla veroprosenteilla kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 1,8 miljoonaa euroa.

Veroprosenteista päättää kaupunginvaltuusto.

Kaupunginhallitus ehdottaa, että ensi vuonna ryhdyttäisiin laatimaan pitkän tähtäimen talousohjelma. Sen tavoitteena on tukea kaupungin talouden pysymistä tasapainossa myös tulevaisuudessa. Siinä käsitellään palveluiden tuottamista ja mitoitusta, sekä tuodaan esille erilaisia vaihtoehtoja palveluiden järjestämiseksi ja talouden tasapainottamiseksi.

Taloussuunnitelmassa tarkastellaan myös kiinteistöjä ja niiden mahdollista myyntiä. Suunnitelmassa on arviot eri vaihtoehtojen kustannuksista.

Jos on tarvetta hakea harkinnanvaraista valtionosuutta, niin taloussuunnitelma helpottaa sitä.