Vuonna 1990: Someron vastaus Paimionjoen suojeluun: Kyllä

0

Somero-lehti 9.11.1990

Paimionjoen suojeluprojekti on etenemässä ainakin Someron kunnassa, sillä kunnanhallituksen päätöksen mukaan Someron kunta on halukas osallistumaan suunniteltuun tilakohtaiseen ympäristönsuojeluneuvontaan, joen valuma-alueella.

Kuntien osallistumishalukkuutta neuvontaan kysellään kaikilta kunnilta aina Somerolta Turkuun asti. Neuvonnan suorittaisivat  Varsinais-Suomen maatalouskeskuksen paikalliset neuvojat.

Someron kunnalta myönteinen vastaus olikin odotettavissa, sillä koko idea Paimionjoen suojelusta lähti liikkeelle Somerolta.

Tilakohtaisten käyntien kustannuksiksi on laskettu noin 500 markkaa neuvoteltavaa tilaa kohden. Kustannuksista tullee huolehtimaan projektiin osallistuvat kunnat. Hankkeeseen on myös tarkoitus anoa kuntien yhteisellä hakemuksella läänin kehittämisrahaa, johon lääninhallituksen edustajat ovat ennakkotiedusteluissa suhtautuneet myönteisesti.

Hanke lähti liikkeelle Somerolla syyskuussa pidetystä neuvottelusta, jossa eri kuntien, maataloustuottajayhdistysten ja viranomaisten edustajat keskustelivat Paimionjoen tilanteesta ja sen säilyttämisestä hyväkuntoisena. Tilaisuudessa laadittu muistio lähetettiin vielä saman kuun aikana alueen kuntiin.

Tilaisuudessa perustettiin myös työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää vesiensuojeluun liittyvät tarpeelliset toimenpiteet.