Ara vaatii isompia huoneita Tervaskannon korvaavaan palvelutaloon

0
Tervaskannon on tarkoitus poistua käytöstä, kun uusi palvelutalo saadaan valmiiksi.

Vaihtoehtona ja varasuunnitelmana on rakentaa palvelutalo itse

Kaupunginhallitus on löytänyt varasuunnitelman, että uuden palvelutalon voisi rakentaa myös itse. Siihen, kumpaan Somero päätyy, vaikuttaa sekä tulevien vuokrien taso että valtiolta saatavan avustuksen määrä.

Tervaskannon palvelutalon korvaajasta laaditaan kahdet eri tarjousasiakirjat. Vaihtoehtoina ovat kaupungin taikka yksityisen yrityksen rakentama talo, johon kaupunki tulisi tilojen vuokraajaksi.

Omaan rakentamiseen kaupunki haluaa varautua siksi, että yksityisen rakentamana asuntojen vuokrataso nousisi kohtuuttomaksi. Toisaalta vaikuttaa Aran päätös, minkä kokoinen se on.

Suunnitelmissa on Aran vaatima muunneltava kokonaisuus. Se voi saada avustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta. Huoneiden koko kasvatetaan muunneltavuuden aikaansaamiseksi 25 neliöstä 30 neliöön. Taloon tulevat 60 asuntoa kasvattaisivat rakennuksen kokoa näin 300 neliötä.

Kaupunki varautuu lisäksi huonekohtaisiin keittiöihin sekä muutamien vierekkäisten yksiöiden yhdistämiseen tarvittaessa kaksioksi.

Tehostettuun palveluasumiseen saatava Aran tukitaso on korkeintaan 40 prosenttia. Jos jaotteluna on 45 tehopaikkaa ja 15 välimuotoista paikkaa, kuten nyt suunnitellaan, se johtaisi noin 30 prosentin tukitasoon.

Ara arvioi investointikustannukseksi 150 000–180 000 euroa per asumispaikka. Kokonaiskustannukseksi tulisi noin 9–11 miljoonaa. Kalliimpaa vaihtoehtoa ei tulla viemään eteenpäin ilman Aralta saatavaa tukea.

Seuraavana vaiheena Aran rahoitusvaraushakemusta varten on viranhaltijatyönä valmistella hankkeen sisältökuvaus tilaohjelmineen. Mikäli se vastaa Aran vaatimuksia, sille tehdään kustannuslaskelma.

Varsinaisen rahoitusvarauspäätöksen tekee se taho, mikä myöhemmin valikoituu hankkeen toteuttajaksi kaupungin järjestämässä tarjouskilpailussa.