Asiat edenneet hitaasti

0

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion. Vuonna 2021 verotuloja ennakoidaan kertyvän 29,260 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia 27,66 miljoonaa (kuluvana vuonna 29,36). Vuosikatteeksi arvioidaan 2 miljoonaa euroa, ja toimintamenoiksi 63,7 miljoonaa.

Nettoinvestoinnit ovat 2,21 miljoonaa. Pitkäaikaista lainaa on yhteensä 19,2 miljoonaa eli noin 2392 euroa asukasta kohden.

Liikuntapalvelut siirtyvät kaupungille. Uuden vammaispalveluasumisyksikön rakentamista kaavaillaan. Laaditaan kaupungin talouden tasapainoa tukeva talousohjelma. Selvitetään sosiaalisen luototuksen tarve ja sen perusteella, paljonko rahaa tarvitaan ja organisointi.

Selvitetään, pystytäänkö Somerolla ottamaan palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa uudet hoitajamitoitukset käyttöön jo aiemmin: 0,6 lokakuun alusta 2021 ja 0,7 vuoden 2023 alusta.

Kaupungin työntekijöiden työhyvinvointia kehitetään. Tekijöitä saadaan parikymmentä lisää, mutta vain muutama niistä on täysin uusia toimia tai virkoja. Mielenterveysyksikköön tulee yksi sairaanhoitaja ja tuettuun asumiseen puolikas ohjaaja.

Puolueryhmien talousarviopuheissa nousivat esille poikkeukselliset ajat. Mutta myös se, että moni kaupungin hanke on jumittunut. Asiat eivät ole edenneet, esimerkiksi sivistyksen palveluverkkoselvitys, urheilukenttä ja palvelutalo.

Keskustan talousarvioryhmäpuheen pitänyt Riitta Ryhtä sanoi, että talousarvio on pystytty rakentamaan noin miljoona euroa kuluvan vuoden talousarviota suuremmalla vuosikatteella.

– Kahdella miljoonalla ei pystytä kattamaan kolmen miljoonan poistoja. Jälleen tulos saadaan nostettua 2,5 miljoonaa euroa plussalle, ottamalla arvioon mukaan aikaisempina vuosina toteutumatta jäänyt konsernin sisäinen kauppa, jolla Kiinteistö Oy Lamminniemi myydään Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy:lle. Ehkäpä järjestely jo ensi vuonna toteutuu, toivoi Ryhtä.

Talousarviossa on 10 000 euroa henkilökunnan työhyvinvoinnin edistämiseen. Kulunut raskas koronavuosi haluttiin huomioida.

Keskustan mielestä on hyvä reagoida ajoissa vanhusten tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon henkilöstömitoitukseen tuleviin muutoksiin.

– Muutos vaatii työntekijöiden lisäystä Somerolla, kuten muuallakin. Siksi olisi tärkeää, että rekrytoinnit saataisiin käyntiin jo ennen muita. Hoitajia kun ei ole ylen määrin tarjolla.

– Salon seudun ammattiopiston Somerolla aloittama lähihoitajakoulutus vastaa hyvin edessä olevaan hoitajatarpeeseen. Myös hoiva-avustajakoulutuksen aloittamista Somerolla olisi hyvä selvittää.

Tulevan vuoden investointeihin esitetyt määrärahat ovat historiallisen pienet.

– Tieto siitä, että lapsimäärät vähenevät ja vanhusten hoivan tarve kasvaa, ei saa pysäyttää kunnan kehittämistä. Meillä on hyvät palvelut, mutta se ei saa johtaa kehittämisen pysähtymiseen.

Ryhtä toivoi, että palvelutalon rakennushanke saadaan nopeasti käyntiin ja tehostettua palveluasumista tarvitseville somerolaisille asuinpaikka kotikunnasta.

– Kehitysvammaisten palveluasuminen tulee saada kuntoon ennen sote-uudistusta. Hankkeiden toteuttaminen konsernin ulkopuolisina investointeina on nyt järkevin vaihtoehto. Investointitarpeita tulee, joten sote-hankkeilla velkataakkaa ei pidä lisätä.

Keskustan valtuustoryhmä tuki talousarviota sekä taloussuunnitelmaa käyttötalouden osalta, mutta esitti investointisuunnitelmaan määrärahalisäystä urheilukenttähankkeelle.

– Kuntatiedon erikoislehdessä kysyttiin, ovatko väestökadosta kärsivät kunnat kohtaloonsa alistujia vai älykkäitä sopeutujia. Kunnat ovat keskenään hyvin erilaisia ja sitä ovat myös sopeutumisjärjestelyt. Kyse ei ole antautumisesta kutistumiselle, mutta tosiasiat tulee myöntää ja asettaa katse tulevaisuuteen. Somerollakin tulee yhdessä miettiä, että miten rajalliset resurssit voidaan kohdentaa järkevästi ja oikeudenmukaisesti. Olkaamme mekin älykkäitä sopeutujia, kehotti kokoomuksen ryhmäpuheen pitänyt Pauli Eino.

Kuluvan vuosi on ollut erityisen vaikea vuosi monelle yksinäiselle vanhukselle, syrjäytyneelle nuorelle tai yrittäjälle, jonka tulovirta keväällä loppui lähes kokonaan.

Kokoomus kannattaa lainanottoa koronasta aiheutuviin menoihin, mutta tässä taloustilanteessa ei kunnille tule asettaa uusia tehtäviä ja velvoitteita.

Sote-uudistus on tarkoitus saada voimaan 1.1.2023.

– Toivottavasti Somerolla säilyvät nykyisentasoiset terveys- ja sosiaalipalvelut, vaikka päätöksenteko tulee siirtymään kauemmaksi. Ennen soten voimaantuloa on tärkeää parantaa Somerolla kehitysvammaisten asumispalveluja sekä saada Tervaskannon tilalle uusi ja nykyaikainen vanhusten palvelutalo.

Kokoomus on tyytyväinen, että sosiaalitoimessa panostetaan ennaltaehkäisevään työhön. Ryhmä kannattaa sairaanhoitajan viran perustamista mielenterveysyksikköön.

– Epävarmassa taloustilanteessa tehdään vain välttämättömät investoinnit: urheilukentän nykyinen katsomo kuntoon ja kentälle vain välttämättömät kunnostukset.

Kokoomusryhmästä urheilukentän alueesta tulee tehdä somerolaisten olohuone, ja testamenttivaroilla toteuttaa lähiliikuntapuisto, rappiolle päästetyt lentopallo- ja tenniskentät kunnostaa.

Sosiaalidemokraattien ryhmäpuheen pitänyt Antti Kotti otti esille joululahjarahan, jonka Oinasjärventien kunnostus sai valtiolta. Hän ihmetteli, miksi tie päästettiin niin huonoon kuntoon.

– Tieyhteyksien rakentaminen ja kunnossa pitäminen ovat tärkeitä, kun rakennetaan tulevaisuutta.

Hän antoi kiitoksen perusturvan henkilökunnalle, joka on jaksanut työssään korona-aikana. Kotti toivoi, että uuden palvelutalon kanssa päästäisiin eteenpäin.

– Tarvitsemme ne uudet hoivapaikat.

Kotti sanoi, että tulevien tilojen käyttöä tulisi tarkastella monipuolisesti. Hän otti esille valtuustoaloitteen, jossa halutaan selvittää, onko uuteen palvelutaloon mahdollista perustaa/siirtää kaupungin kuntoutusosasto. Sillä panostetaan ikäihmisten toimintakykyyn ja hyvinvointiin.

Kotti oli myös kiitollinen sosiaalisen luototuksen selvittämishankkeesta.

– Toisen asteen koulutuspaikkojen saaminen Somerolle oli hieno asia. Tätä kaupungin tulee hyödyntää jatkossa myös omiin tarpeisiinsa.

Uusi hoitajamitoitus tuo omat kiemuransa.

– On haasteita saada työntekijöitä. Meidän on hyödynnettävä toisen asteen koulutusmahdollisuudet. Tutkittava on myös oppisopimuskoulutusvaihtoehdot.

Kotti piti turhauttavana olla urheilukentän kanssa samassa tilanteessa kuin vuosi sitten. Hän toivoi, että jatkossa hankkeista käytäisiin laajaa keskustelua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta vastaavilta tapauksilta vältyttäisiin.

– Toivon, että lähdemme uuteen keskustelevaan toimintakulttuuriin.

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron pitänyt Matias Mäkinen sanoi kaikkien olleen kovilla pandemian aikana, mutta erityisesti hoiva-alan henkilökunnan.

– Lainkuuliaisuutta on kiittäminen, että on pärjätty hyvin.

Perussuomalaiset toivoi investointien hillitsemistä, vaikka velanotonkin olevan välttämätöntä.

– Valtionosuudet on hieno asia, jotta kuntien tilanne helpottuisi. Mutta samalla kuntien velvoitteet ovat kasvaneet. Kuka valvoisi valtiota, kyseli Mäkinen.

Heikki Lehtinen ilmaisi vasemmistoliiton olevan tyytyväinen kaupungin hyvään työhön taloudenpidossa. Vihreiden Katariina Kauriinoja puolsi myös talousarvion hyväksymistä, ja toivoi parempaa uutta vuotta. Kristillisdemokraattien Tarja Iivonen antoi hyväksyntänsä talousarviolle ja -suunnitelmalle.

– Kiitän valtuutettuja ja kaupungin työntekijöitä, ja toivotan hyvää joulua ja siunattua uutta vuotta.