Kirkkoneuvoston esittämä ensi vuoden talousarvioesitys osoittaa, että Someron seurakunnan talous on mallillaan.

Seurakunnan tulot riittävät toiminnan menoihin. Vuosikate on plussalla 10 195 euroa. Poistojen jälkeen tulos tulee olemaan 101 645 euroa miinuksella. Kirkollisveroäyri on jo aiemmin päätetty säilyttää 1,65:ssä.

– Tällä erää tilanne on OK. Talous on tasapainossa. Vuosien takainen työ ja säästötoimenpiteet ovat tuottaneet tulosta ja auttavat ensi vuodenkin tilannetta, kertoo seurakunnan talouspäällikkö Kirsi Parviainen.

Joitakin vuosia sitten siirryttiin kolmen papin vahvuuteen. Kirkkoherra Jaakko Knuutila sanoo, että sillä on tultu toimeen ja työt saatu hoidettua, kun on pysytty terveinä.

– Mutta jos sairastutaan, niin sitten on käytettävä sijaisia. Järjestelmässä on vain pieni särkymisvara, joten se on haavoittuva.

Ensi vuodelle on tulossa henkilöstömuutoksia. Seurakuntasihteeri on jäämässä kesällä eläkkeelle, ja aloittaa jäljellä olevien vapaiden ja lomien pidon alkuvuodesta. Hänen tilalleen ei oteta uutta työntekijää.

Ensi vuoden alussa Someron seurakunta liittyy Turun alueelliseen keskusrekisteriin, jolle väestökirjanpito siirtyy. Turusta hoituvat jatkossa esimerkiksi virkatodistusten käsittely, sukuselvitykset ja kirkollisten toimitusten rekisteröinti. Somerolle jää hautaustoimen rekisterit ja rippikouluryhmien perustaminen. Toimitusten ja tilojen varaukset hoituvat kuten ennenkin. Kaste- ja vihkitoimituspyynnöt on jo nyt pitkälti pyydetty suoraan papeilta ja hautausmaahan liittyvät asiat seurakuntapuutarhurilta.

Töiden vähentyessä kirkkoherranviraston aukioloajat supistuvat nykyisestä. Virasto on ollut auki maanantaista torstaihin kello 9.30–12.30.

– Järjestelyt ovat vielä auki, mutta on kaavailtu, että nipistetään aukiolopäivistä ja tunneista, kertoo kirkkoherra vuoden 2021 voimaanastuvan käytännön. Siitä tiedotetaan loppuvuodesta seurakunnan verkkosivuilla.

Kirkkoherra Knuutila sanoo, että virastossa asiointi on vähentynyt. Virastoon jäljelle jäävät tehtävät siirtyvät taloustoimiston toimistosihteerin hoidettaviksi.

Kirkkoneuvosto ehdottaa, että osa-aikaisen vapaaehtoistyön ohjaajan työsuhde muutetaan kokoaikaiseksi ja työnkuvan laajennus virallistetaan. Matkan varrella työ on jo laajentunut ohjauksesta eri työmuotojen vapaaehtoisten koordinointiin ja tiedotukseen.

Vapaaehtoistyön ohjaajan toimi rahoitettiin 2018 alkaen kuluvan vuoden toukokuun loppuun diakonian saamilla testamenttivaroilla. Sen jälkeen kirkkoneuvosto päätti jatkaa työsuhdetta toistaiseksi ja talousarviovaroin.

Seurakunnan ensi vuoden suurin investointi on Someron kirkon julkisivun tiiliverhouksen korjaus, laivaosan vesikaton pinnoitus sekä tornien kuparikatteiden uusiminen. Ulkoverhouksen tiilet käydään läpi ja tarvittavat kohdat korjataan uusilla käsintehdyillä tiilillä.

Remonttiin varataan 600 000 euroa. Talouspäällikkö sanoo, että summa on arvio. Kustannukset tarkentuvat hankkeen edetessä. Korjaus aloitetaan ensi vuonna, mutta työt jatkunevat vielä vuonna 2022. Liikkeelle lähdetään alkuvuodesta 2021, jolloin projektiin on tarkoitus kilpailuttaa rakennuttajakonsultti.

Somerniemen seurakuntatalon peruskorjauksen loppuunsaattaminen siirtyy ensi vuodelle. Vesivahinko muutti suunnitelmia. Sisätilat on jo remontoitu. Ensi vuonna siirrytään muun muassa ikkunoiden vaihtoon ja ulkolaudoituksen uusimiseen. Rahaa on varattu 60 000 euroa.

Someron hautausmaalle hankitaan uusi ajoruohonleikkuri, johon on varattu 24 000 euroa.

Talousarviossa on varauduttu myös Someron vanhan seurakuntatalon ulkopinnan maalaukseen ja vuonna 1988 rakennetun seurakuntakeskuksen kuntoarvion laadintaan.

Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion viime viikon kokouksessaan. Lopulliset päätökset tekee ja hyväksynnän antaa kirkkovaltuusto, jonka kokous on 16.12.