Perusturva etsii keinoja, miten pystytään tasaamaan painetta vanhusten tehostetun palveluasumisen paikkoihin. Kotihoidon yöpartio ja ikäihmisten perhekodit ovat nousseet esille.

– Uusi hoivatalo tarvittaisiin pikimmiten, toteaa perusturvajohtaja Marjaana Sorokin suunnitteilla olevasta 60-paikkaisesta palvelutalosta, jonka eteneminen on pitkittynyt.

Pahimmillaan vanhusten tehostettua palveluasumispaikkaa jonotti Somerolta parikymmentä henkilöä. Tilanne on hieman helpottunut. Hoivapaikkoja on ostettu Someron ulkopuolelta. Tämän lisäksi muista Someron yksiköistä on vapautunut paikkoja. Parhaillaan jonossa on kymmenkunta henkeä.

Yhtenä keinona on harkittu kotihoidon yöpartiotoimintaa, jossa kotihoidon työntekijät kiertäisivät öisin asiakkaiden luona antamassa apua. Vanhus tuntisi olonsa turvalliseksi, kun tietää taustatuen olevan kunnossa. Sorokin sanoo yöpartioinnin tukevan vanhusten kotona asumista.

Perusturvassa tehdään laskelmia, millaisen lisätyöpanoksen yöpartiointi kotihoitoon teettää ja paljonko henkilöstölisäys maksaisi.

Selvitettävänä on myös, miten Somerolle saataisiin ikäihmisille tarkoitettuja perhekoteja. Nyt niitä ei ole täällä lainkaan.

– Turun seudulla niitä on, mutta Somerolle tarvittaisiin innostusta perhekodin perustamiseen.

Sorokin sanoo, että perhekoti sopisi myös vanhuksen lyhytaikaiseen hoitoon, jotta omaishoitaja voisi pitää lakisääteisiä vapaitaan. Se edesauttaisi omaishoitajien jaksamista.