Meidän pitää nähdä metsää puilta

0

Kiitokset paikallislehdelle tarttumisesta sosialidemokraattien ja vihreiden valtuustoaloitteeseen koskien kaupungin metsäomaisuuden hoitoa ja asiaa taustoittavasta artikkelista (Somero 1.12.2020). Valtuustoaloitteet nousevat paikkakunnalla harmillisen huonosti keskusteluun ja niiden käsittely viedään usein luottamuselinten läpi ilman suurempia intohimoja. Toivottavasti jatkossa keskustelu on vilkkaampaa. Mainitussa artikkelissa pitkän linjan ammattilainen, Someronkin metsät erinomaisesti tunteva Kimmo Hovila lyttää aloitteemme ja metsien jatkuvan kasvatuksen.
Aloitteemme painottaa kaupungin metsien hyvää hoitoa ja korostaa tässä taloudellisia lähtökohtia. Olettaisin Hovilan jakavan nämä lähtökohdat. Samalla uskallamme kuitenkin peräänkuuluttaa myös keskustelua siitä, olisiko metsänhoidossa hyvä harkita uudenlaisia menetelmiä, kuten jatkuvaa kasvatusta niissä kaupungin metsissä, joihin sellainen sopisi. Hovilakin toteaa, että osassa Someron metsiä tämä on järkevää.
Hovila kärjistää, että ”jos avohakkuut kiellettäisiin, hyvinvointiyhteiskunta romahtaisi”. Voi olla näinkin. Onneksi moista ei ole kukaan ehdottanutkaan. Mielestäni olennaisemman uhkan nosti Sitran yliasiamies Jyrki Katainen sattumoisin aloitteemme jättöpäivänä Maaseudun Tulevaisuuden verkkolehdessä, jossa hän totesi sivumennen sanoen, että ”avohakkuissa ei ole järkeä”. Kataisen vieläkin olennaisempi huomio on, että: ”luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja kuudes sukupuuttoaalto horjuttavat koko nykymuotoisen sivilisaation perusteita”.
Erityisesti tulevaisuuden maaseutuelinkeinojen kohdalla luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on kohtalonkysymys. Ja tässä suhteessa avainasemassa ovat metsämme ja miten niitä hoidamme. Yleisimpinä ongelmina Sitra listaa metsien uudistamis- ja hoitotoimet, vanhojen metsien ja kookkaiden puiden sekä lahopuun vähenemisen.
Someron kaupungilla on mittava metsäomaisuus. Kansalaisista yli 70 prosenttia ja metsänomistajistakin yli puolet vastustaa avohakkuita. Avohakkuulla ja siihen usein liittyvällä voimaperäisellä maanmuokkauksella on epätoivottuja vaikutuksia maisemiin, vesistöihin ja luonnon monimuotoisuuteen. Olemme saaneet kaupungin monessa toiminnossa voimaan kestävän kehityksen periaatteet, nyt samaa ajattelua pitää saada myös metsien hoitamiseen.

Antti Kotti
Someron SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja