Metsä, monimuotoisuus ja ilmastonmuutos

0

Kiitos demareille ja vihreille valtuustoaloitteesta koskien kaupungin metsäomaisuuden hoitoa. Kiitos myös Antti Kotille, joka ansiokkaasti liitti kirjoituksessaan aloitteen ajankohtaiseen keskusteluun luonnon monimuotoisuudesta ja sen merkityksestä. Kiitos myös Kirsti Kurjelle, joka otti esille puun käytön rakentamisessa.
Marinin hallitusohjelman tavoitteena on kaksinkertaistaa puun käyttö rakentamisessa hallituskauden aikana, asettaa puurakentamiselle tavoitteet julkisessa rakentamisessa sekä kirittää puurakentamisen osaamista ja koko arvoketjun kehitystä. On hienoa huomata, että tärkeässä asiassa löydetään yhteisiä näkemyksiä yli puoluerajojen.
Vain muutama päivä sitten YK:n pääsihteeri Antonio Guterres syytti ihmiskuntaa itsetuhoisesta sodasta luontoa vastaan. Kuluva vuosi on jälleen yksi mittaushistorian lämpimimmistä eikä fossiilisten polttoaineiden käyttöä ole saatu laskuun. Guterres listasi puheessaan muun muassa seuraavia asioita: miljoona lajia on sukupuuton partaalla, ekosysteemit katoavat ja joka vuosi menetämme kymmenen miljoonaa hehtaaria metsiä.
Tässä tilanteessa jokaisen vastuullisesti toimivan päättäjän, niin meillä kuin maailmalla, niin valtakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla, on toimittava tilanteen edellyttämällä tavalla, luonnon monimuotoisuutta edistäen ja ilmastonmuutosta hilliten.

Maarit Niiranen