Palvelutaloihin tarvitaan rutkasti lisää työväkeä

0
Perusturvajohtaja Marjaana Sorokin sanoo uuden hoitajamitoituksen lisäävän hoidon laatua ja työntekijöiden jaksamista.

Kun uusi tehostetun palveluasumisen hoitajamitoitus astuu voimaan, niin Someron kaupunki tarvitsee ison liudan lisää työntekijöitä vanhustenhoitoon. Vuoden 2022 alusta tulee olla vähintään 0,6 hoitajaa asiakasta kohti ja 0,7 huhtikuusta 2023. Somerolla on selviteltävänä, voisiko uudet mitoitukset ottaa täällä jo aiemmin käyttöön. Järjestelyllä halutaan olla etujoukoissa työvoiman hankinnassa.

Alustavasti on arvioitu, että Mäntykotiin ja Tervaskantoon tarvitaan 8 lähihoitajaa ja 15 hoiva-avustajaa lisää. Tervaskannossa on 46 paikkaa ja Mäntykodissa 12, sekä 6 intervallipaikkaa. Hoitajalisäys tarkoittaa vuositalolla liki 700 000 euron kustannuksia.

Tämän lisäksi hoivaväkeä tarvitaan lisää 62-paikkaiseen Katajakotiin ja suunnitelmissa olevaan 60-paikkaiseen palvelutaloon. Tervaskannon elo päättyy uden palvelutalon aloitettua.

– On haastavaa miettiä, millä aikataululla Somerolla edetään, sekä laskea tarkkaa hoitajien määrää ja kustannuksia, kun on sote-uudistus on vaiheessa ja samoin palvelutalohanke, pohtii perusturvajohtaja Marjaana Sorokin.

Hoitajalisäykset tulevat näkymään myös korotuksina hoitomaksuissa.

sorokin on huolissaan, mistä tarvittava hoivaväki kaikkiin yksiköihin saadaan. Toisaalta asiassa on toinenkin puoli ja tärkeys, miksi mitoitusta uusitaan.

– Se merkitsee hoivan laadun paranemista ja lisää hoitajien jaksamista työssään, muistuttaa Sorokin.

– Mutta nyt puhutaan niin suurista lisäyksistä, että keinoja lisäväen hankintaan on oltava useita, sanoo perusturvajohtaja.

– Ensi vuonna Somerolla etsitään erilaisia polkuja, miten saada lisää tekijöitä. Esimerkiksi koulutuspuolen mahdollisuudet tulee tarkkaan selvittää.

Somerolla tänä vuonna aloitettu lähihoitajakoulutus osui oikeaan aikaan. Koulutusta antaa Salon seudun ammattiopisto. Sorokin sanoo, että suunnitelmissa on, että jos ensi vuonnakin Somerolle saisi koulutusta lähihoitajiksi ja hoiva-avustajiksi opiskeleville. Oppisopimuskoulutuskin on varteenotettava vaihtoehto. Näin ammattiin voisi opiskelle suoraan työpaikalla.

– Tarvitaan tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa, sekä myös työelämän. Tulee räätälöidä opiskelijoille tulevaisuuden työpaikkaa vastaavia opiskelupaketteja. Samalla sitoutetaan heitä paikkakuntaan ja motivoidaan opiskelemaan, kun työpaikka on heti opiskelujen jälkeen valmiina Somerolla.