Selvitettävä: Mitä vaikutuksia päivähoitomaksujen poistolla olisi Somerolle?

0

Keskustan valtuustoryhmä esittää selvitettäväksi, mitä vaikutuksia päivähoitomaksun poistamisella olisi Somerolle, paikkakunnan vetovoimalle, taloudelle ja lapsiperheille. Ryhmä jätti asiasta valtuustoaloitteen. Sen mukaan selvityksen perustilanne on maksun poisto kaikilta varhaiskasvatukseen osallistuvilta lapsilta riippumatta talouden tulotasosta.

Ryhmä pyytää arvioimaan vaikutukset palvelutarpeeseen ja kaupungin talouteen sekä muutoksen vaikutukset alueen elinvoimaan ja Someron vetovoimaan tarkasteltaessa asiaa lapsiperheiden kannalta.

Keskustan aloitteessa todetaan vireillä olevan oppimisympäristöselvityksen osoittavan sen, että lapsimäärä niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa on kääntynyt laskuun. Myös väestötilastoista on nähtävissä, että tulomuuton vaikutukset lasten määrään alenee.

Keskustaryhmä toteaa aloitteessaan, että tulomuuton vaikutukset lasten määrään pitäisi pystyä kolminkertaistamaan, jotta varhaiskasvatus ja perusopetusikäisten lasten lukumäärä pysyisi nykyisellään ja mahdollistaisi nykyisenkaltaisen palveluverkon säilymisen Somerolla. Myös oman lukion säilymisen kannalta on tärkeää, että ikäluokat ovat riittävän suuret.