Somerolaisilta toivotaan nyt vastuullisuutta– Altistuminen voi johtaa 10–15 päivän karanteeniin

0

Joulukuun ajan koronatartuntojen määrä on kasvanut Somerolla merkittävästi. Tartuntataudeista vastaavan toimielimen edustajina pyydämme somerolaisia kiinnittämään edelleen huomiota kasvomaskien käyttöön, käsihygieniaan, yskimishygieniaan sekä turvavälien noudattamiseen. Etenkin oireisena tulisi välttää kontakteja ja olla omaehtoisessa karanteenissa.

Koronavilkku-sovelluksen käyttöönottoa suositellaan edelleen. Somerolaisilta toivotaan vastuullisuutta niin vapaa-ajalla kuin työpaikoillakin. Suositus on, että yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei tulisi järjestää ulkonakaan, ja joulunaikaa toivotaan vietettävän vain pienen lähipiirin kesken. Tarpeettomia kontakteja ja matkustamista tulisi välttää.

Altistuminen voi johtaa 10–14 vuorokauden karanteeniin, jolla voi olla merkittävät vaikutukset esimerkiksi yritystoiminnan jatkamiseen sekä taloudelliseen tilanteeseen. Ymmärrys altistumisesta tai sairastumisesta seuraavan tartuntatautilain mukaisen karanteenin vaikutuksiin tulee usein konkreettiseksi vasta tilanteen osuessa omalle kohdalle.

Tartuntatautilain mukaisilla karanteenimääräyksillä pyritään estämään tartuntaketjujen eteneminen, suojelemaan riskiryhmiin kuuluvia sekä varmistamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kantokyky.

Huolimattomalla toiminnalla voi pahimmillaan tahtomattaan edesauttaa koronaviruksen leviämistä läheisille ja etenkin riskiryhmiin kuuluville. Vaikkei itse suoraan – niin välillisesti etenevien altistusketjujen kautta.

Huolena on, etenkin joulunaikaan, hoivayksiköissä asuvien riskiryhmiin kuuluvien turvallisuus. Vierailut sallitaan ja vierailuihin tuetaan turvallisuusohjeita huolellisesti noudattaen. Vallitsevassa koronatilanteessa joulunajasta odotetaan vaikeaa sen tunnepitoisuudestaan johtuen. Jouluun liittyy hyvin usein läheisten läsnäolo ja muistaminen. Ikäihmisten ja riskiryhmien tapaamisissa tuleekin nyt noudattaa erityistä huolellisuutta.

Terveydenhuollon vastaanotto, testaustoiminta sekä altistuneiden jäljitystyö ovat toimineet joulukuun ajan kapasiteetin äärirajoilla. Huolta herättää myös pitkittyneessä tilanteessa hoitaja- ja hoivahenkilökunnan jaksaminen.

Koronaviruksen tukahduttamiseksi tarvitaan nyt kaikilta yhteistä ymmärrystä sekä toimia niin itsemme kuin toistemme turvallisuuden takaamiseksi, jotta pahin tautihuippu saadaan taltutetuksi. Toivomuksena on, että viesti tavoittaisi myös nuoret ja asioista keskusteltaisiin kodeissa.

Koronavirukseen sairastuneiden ja altistusketjujen tiedottamisessa joudumme noudattamaan erityistä huolellisuutta: ehdottoman tietosuojan, yksityisyyden suojan ja salassapitovelvollisuuden vuoksi. Tapauskohtaisesti joudutaan käymään erityisen tarkkaa harkintaa siitä, mitä ja miten asiasta viestitään yksilöiden tietosuojaa loukkaamatta.

Tarkoitus ei ole salata tai pantata tietoa. Pääperiaatteena on, että kaikkiin nimettyihin altistuneisiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

Mikäli altistusketjuja ei pystytä luotettavasti kartoittamaan ja altistuneiden joukko laajenisi hallitsemattomaksi, tulisi yleisluontoinen tiedotus tarpeelliseksi siitä, missä ja milloin mahdollinen altistus on voinut tapahtua, ja mahdollisia altistuneita pyydettäisiin tarkkailemaan vointiaan.

Tällaisia tilanteita ei Somerolla ole toistaiseksi vielä tullut vastaan suurempien kaupunkien tapaan. Jäljitystyö ja karanteenimääräykset perustuvat luottamukseen siitä, että sairastuneet ja altistuneet kertovat kontakteistaan rehellisesti ja toimivat annettujen ohjeiden ja määräysten mukaan.

Joulunajasta ja vuoden lopusta odotetaan joulukuun alun tahdilla vilkasta. Jäljitystyöryhmä päivystää läpi joulunpyhien sekä uudenvuoden ajan ja mahdollisten koronapositiivisten testitulosten sekä altistumisten selvityksiin on varauduttu.

Toivomuksena on, että alueelliset ja paikalliset rajoitukset ja suositukset alkavat vaikuttaa koronaviruksen leviämisen hidastumiseen ja tautitapausten vähenemiseen.

Nyt tarvitaan sinnikkyyttä, huolellisuutta ja vastuullisuutta.

Marjaana Sorokin, perusturvajohtaja

Arja Lukka, johtava lääkäri