Tero Pirttilä jatkaa Someron Keskustan johdossa

0
Tero Pirttilä (kuva Armas Töykkälä)

Someron Keskusta ry teki syyskokouksessaan henkilövalintoja. Puheenjohtajana jatkaa Tero Pirttilä , varapuheenjohtajana Jani Kurvinen ja sihteerinä Jaana Kyyrä . Muut hallituksen jäsenet ovat Eevi Haho, Outi Laine, Jarno Lehtimäki, Jere Lehtimäki, Irina Ojala-Sirro, Mirja Rouhiainen, Riitta Ryhtä, Juha Salo, Maria Virkk i (uusi) ja Mikko Virtanen .

Yhdistys laati myös etätyötä koskevan kannanoton:
”Monien ihmisten elämässä ja yritysten toiminnassa ovat rinnakkain maaseutu, seutukaupungit ja toisaalta suuret asutuskeskukset. Yhä useammin ovat rinnakkain muun muassa pääkaupunkiseutu että oma maakunta. Näin on myös Varsinais-Suomessa.
Etätyö ja paikkariippumaton työ ja yrittäminen lisääntyy. Kahdella paikkakunnalla asuminen yleistyy ja paikkariippumaton työ lisääntyy. Puhutaan kakkosasumisesta ja kausiasumisesta.
Korona on muuttanut asumisen asenteita pysyvällä tavalla. Etätyön ja monipaikkaisuuden ja seutukaupunkiasumisen trendit etenevät.
Somerolla kakkosasuminen ja kausiasuminen on laajaa. Yhteydet pääkaupunkiseudulle vievät aikaa ja julkiset yhteydet niin Helsinkiin, Turkuun tai Tampereelle ovat riittämättömiä työssäkäyntiin. Juuri Somerolla voidaan hyödyntää paljon paikkariippumatonta yrittämistä ja asumista.
Joustavan asumisen esteenä olevaa byrokratiaa pitää edelleen purkaa. Vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseen asumiseen on tehty helpommaksi, mutta edelleen sitä pitää helpottaa.
Liikenneyhteydet ja riittävän nopeat tietoliikenneyhteydet ovat nyt entistä tärkeimpiä. Someron liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien kehittämistä tarvitaan kaikissa ilmansuunnissa.
Someron keskusta esittää, että Someron kaupunki pyrkii eri toimenpitein edistämään etätyötä, monipaikkaista asumista, työntekoa ja yritystoimintaa sekä saavutettavuutta koko kunnan alueella.”