Toimintaa kylille pienillä hankkeilla

0

Yhdistysten yhteisöllisille, alle 10 000 euron kehittämishankkeille on mahdollisuus hakea rahoitusta Jokivarsikumppanien Toimintaa kylille-teemahankkeesta.
Niissä voidaan toteuttaa esimerkiksi tapahtuma tai tapahtumien sarja, uusi palvelu, vapaa-ajan toiminta tai kylän ulkoasuun tai ympäristöön liittyvä toimenpide. Pienten hankkeiden avulla muun muassa luodaan uusia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, lisätään kylien palveluntarjontaa ja mahdollistetaan kylien maisemahankkeet. Investointeja hankkeissa ei voi toteuttaa.
Hankkeen kustannusarvio voi olla 1 000–10 000 euroa. Tukea myönnetään 90 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Oman rahoituksen osuus on 10 prosenttia, joka voi koostua talkootyöstä. Hakuaika jatkuu 10.1. asti.
Nykyiselle Leader-kaudelle on tulossa kaksi vuotta lisäaikaa – hakemuksia voi jättää Jokivarsikumppaneille jatkuvasti.
Jokivarsikumppanit on rahoittanut alueellaan yli sataa hanketta noin kolmella miljoonalla eurolla nykyisen EU:n ohjelmakauden aikana eli vuosina 2014–2020. Koska uutta ohjelmakautta ei vielä saada käynnistettyä, jatkuu vanha kausi niin sanottuna siirtymäkautena.
Jokivarsikumppaneille voi jättää hakemuksia jatkuvasti käsittelyyn.Hallitus tekee hankkeista päätöksiä noin kerran kuukaudessa pidettävissä kokouksissaan.
Virallisen rahoituspäätökset hyväksytyt hankkeet saavat, kun maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Leader-yhdistyksille siirtymäkauden varat käyttöön, arviolta ensi vuoden keväällä.