Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmältä uudet suositukset: tavoitteena ehkäistä leviämisvaihe  

0
Kuva Riitta Salmi/TS

Varsinais-Suomen alueellinen koordinaatioryhmä antoi 1.12.2020 uudet suositukset maakunnan nopeasti heikentyvän koronaepidemiatilanteen vuoksi. Suositukset ovat voimassa 3.-23. joulukuuta 2020 koko maakunnan alueella. Koronaviruspandemia on Varsinais-Suomessa leviämisvaiheen uhassa.

Koronaviruspandemian tilanne on Varsinais-Suomessa viime päivinä kehittynyt nopeasti huonommaksi. Maanantaina 30.11. todettiin 49 uutta koronavirustapausta, mikä on huomattavasti enemmän kuin marraskuun aiempina päivinä.  Uusissa suosituksissa vähennetään kontakteja ja liikkuvuutta eri tavoin. Koordinaatioryhmä on pohtinut suosituksia suhteessa tilanteen välttämättömyyteen sekä vaikuttavuuteen.

Varsinais-Suomen koordinaatioryhmän suositukset

Yleisötilaisudet

 • Sisätiloissa järjestettäviin tapahtumiin voi osallistua korkeintaan kymmenen henkilöä. Ulkotiloissa järjestettävissä tapahtumissa pitää noudattaa erityistä huolellisuutta maskien käytössä ja turvaväleissä.

Yksityistilaisuudet

 • Yli kymmenen henkilön yksityistilaisuuksia ei tule järjestää.

Julkisten ja yksityisten tilojen sulkemisesta koordinaatioryhmä suosittaa:

 • Kirjastojen toiminta tulee järjestää niin, että turvavälit voidaan säilyttää. Kirjastot tarjoavat rajattua palvelua, kuten lyhytaikaista lainaustoimintaa rajatulle kävijämäärälle ja yleisten tietokoneiden käyttöä välttämättömään asiointiin. Lukupaikat suljetaan ja kirjastoihin sovitut tapahtumat perutaan tai toteutetaan etänä. Jos tämä ei ole mahdollista, kirjastot tulisi sulkea.
 • Nuorisotilat voivat olla auki, jos niissä asioivat voivat säilyttää riittävät turvavälit. Nuorisotilojen toimintaa supistetaan eli ei esimerkiksi tehdä ruokaa, mutta tarjotaan mahdollisuus olla turvallisessa paikassa. Samalla jalkaudutaan tarjoamaan nuorille tietoa koronaviruksesta, testiin hakeutumisesta ja tuetaan jaksamista. Jos tämä ei ole mahdollista, nuorisotalot tulisi sulkea. Erityisesti yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille suositellaan kasvomaskin käyttöä nuorisotiloissa.
 • Kulttuuritilojen ja museoiden asiakasmäärää tulee rajata voimakkaasti niin, että ne vastaavat AVIn sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien henkilömäärän rajoitusta. Jos tämä ei ole mahdollista, kulttuuritilat ja museot tulisi sulkea.
 • Työväen- ja kansalaisopistojen ja taiteen perusopetuksen kausi suositellaan päätettäväksi 4.12.2020 tai toteutetaan etäopetuksena. Suositus koskee aikuisille järjestettävää toimintaa.
 • Sisäleikkipuistot ja -leikkipaikat suljetaan.
 • Kauppakeskusten oleskelutilat suljetaan oleskelun välttämiseksi.
 • Suositus on, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.
 • Suositukset ovat voimassa 23.12.2020 saakka.

Harrastustoiminnan rajoituksista koordinaatioryhmä suosittaa:

  • Kaikki aikuisten sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta keskeytetään 23.12. asti.
  • Aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien tauko jatkuu vastaavasti 23.12. asti.
  • Julkiset sisäliikuntatilat suljetaan 3.-23.12. muuten kuin lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta (alle 20-vuotiaat).
  • Muu kuin liikuntaan liittyvä lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua (alle 20-vuotiaat).
  • Turvavälejä tulee pystyä tosiasiallisesti noudattamaan eli esimerkiksi pelaaminen ja kuorolaulu tulee laittaa tauolle. Etänä toteutettua harrastamista voidaan luonnollisesti jatkaa.
  • Varsinais-Suomen maakuntarajoja ylittäviä urheilutapahtumia ja -kilpailuja ei tule järjestää. Suositus koskee kaikenikäisten yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa.
 • Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet kuitenkin turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille.
 • Urheilutapahtumissa ja -kilpailuissa on niiden luonteen vuoksi riksi tartunnoille ja massa-altistuksille. Kun suuri määrä urheilijoita ja yleisöä kokoontuu eri puolilta maata samaan tapahtumaan, on joukkoaltistuksen riski huomattava.
 • Ulkoliikuntapaikat voidaan pitää avoinna omaehtoista liikkumista varten.
 • Työryhmä suosittaa, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.
 • Suositukset ovat voimassa 3.–23.12.2020.

Opetuksen järjestäminen

 • Korkeakoulut jatkavat etäopetuksessa aiemman suosituksen mukaisesti.
 • Toisen asteen opetus
  • Lukioissa siirrytään etäopetukseen mahdollisimman pian, viimeistään 7.12. alkaen.
  • Ammatillisessa opetuksessa siirrytään etäopetukseen 3.12. alkaen, poikkeuksena välttämätön lähiopetus.
  • Etäopetussuositus on voimassa oppilaitosten joululomiin saakka.
 • Ylä- ja alakoulut
  • Lähiopetus voi jatkua. Jos tartuntaketjuja tulee, suositellaan, että kouluissa hyödynnetään määräaikaista etäopetusta tartuntaketjujen katkaisemiseksi ja jäljityksen tehostamiseksi. Jos tartuntoja todetaan, opetusryhmä asetetaan karanteeniin.
  • Henkilökunnan tulee käyttää kasvomaskeja.
  • Yläkouluissa myös oppilaille suositellaan maskien käyttöä.
 • Esiopetus (koulujen yhteydessä toimiva) ja varhaiskasvatus
  • Henkilökunnan tulee käyttää kasvomaskeja tai vaihtoehtoisesti kokokasvovisiiriä. Suositellaan, että aivan pienimpien lasten kanssa työskentelevät käyttävät suojaimia mahdollisuuksien mukaan.

Matkustaminen kotimaassa

 

 • Tarpeetonta matkustamista Uudellemaalle ja muihin leviämisvaiheen maakuntiin sekä niistä Varsinais-Suomeen tulee välttää. Tällä halutaan estää, että toistaiseksi hieman paremmassa koronaepidemian vaiheessa olevan Varsinais-Suomen tilanne ei entisestään pahenisi.

Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen

 • Ikääntyneillä ja riskiryhmillä on oikeus tavata läheisiään. Erityisesti ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä tapaamiset on turvattava. Vierailijoiden määrää tulee kuitenkin rajoittaa merkittävästi.
 • Kun riskiryhmiin kuuluvat vierailevat hoivayksiköistä vastaavasti yksityiskodeissa, tulee huomioida suositukset yksityistilaisuuksien henkilömäärien rajoituksista.
 • Hygieniaohjeisiin, turvaväleihin ja maskinkäyttöön on syytä kiinnittää erityistä huomiota ikääntyneiden ja riskiryhmiin kuluvien läheisten luona.Lisäksi koordinaatioryhmä suosittaa, että kaikissa asiakaspalvelutilanteissa henkilökunnan tulee käyttää maskia, myös ulkotiloissa.

Katsaus Varsinais-Suomen koronatilanteeseen 1.12.2020

Tartunnanlähde on saatu jäljitettyä viime viikolla 60 prosentissa tapauksista. Uusista tapauksista miltei kolmasosa liittyy edelleen perheiden tai lähipiirin tartuntoihin. Tartuntoja tulee kuitenkin nyt useista erilaisista paikoista, mikä on huolestuttava kehityssuunta. Koronavirustaudin ilmaantuvuus Varsinais-Suomen alueella on 61,4 viimeisen kahden viikon ajalta 100 000 asukasta kohden. Uusia koronavirustartuntoja todettiin viime viikolla 171 tapausta (23.–29.11.).

Tyksin laboratorioissa analysoitiin viime viikon (23.–29.11.) aikana yhteensä 8 355 koronanäytettä. Positiivisten näytteiden osuus kaikista Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronanäytteistä oli 1,8 prosenttia. Viikkoa aiemmin (22.11.) positiivisten koronanäytteiden osuus Varsinais-Suomessa oli 1,7 prosenttia. Sairaalahoidon tarve on pysynyt kohtuullisena ja stabiilina. Tilanne voi muuttua hyvin nopeasti. Tyksissä on koronavirustaudin vuoksi tällä hetkellä hoidossa seitsemän potilasta.

Kuvassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella asuvilla todetut koronavirustapaukset.

Kuvassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella asuvilla todetut koronavirustapaukset. Selite kuvan jälkeen.

Kuvassa on esitetty Varsinais-Suomessa asuvilla henkilöillä todetut koronavirustapaukset 2.3.–29.11.2020. Tilastosta voidaan huomata, että tapausmäärät putosivat toukokuun aikana ja olivat selvästi alhaisemmat kesä-heinäkuun ajan. Elokuusta alkaen koronatapausmäärät Varsinais-Suomessa ovat kasvaneet vähitellen, kunnes lokakuussa on siirrytty kiihtymisvaiheeseen. Tapauksien määrät laskivat viikkojen 45–47 aikana, mutta nyt uusien tapauksien määrät ovat alkaneet jälleen nousta.

Somerolla on yhteensä 9 todettua koronatartuntaa keväästä 2020 alkaen.  

– 27.11.2020 + 2 todettua tartuntaa
– 20.10.2020 + 1 todettu tartunta
– 16.10.2020 + 1 todettu tartunta

 

Varsinais-Suomen alueellinen koronapandemiaryhmä Alueellinen koronan leviämistä ehkäisevä työryhmä on monen toimijan yhteinen ohjausryhmä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja linjaa alueellisia suosituksia. Työryhmässä ovat mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, ELY-keskus sekä edustus useista kunnista ja THL:stä. Työryhmää johtaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.