Demareiden sekä vihreiden valtuustoryhmät pyytävät selvittämään, voiko Somerolle suunnitteilla olevaan palvelutaloon perustaa myös kuntoutusosaston. Ryhmät katsovat, että kaupungin kuntoutus kaipaa nykyistä parempia ja asianmukaisemmin varustettuja toimitiloja.

Valtuustoaloitteessa todetaan, että ikäihmisten hyvinvointiin ja toimintakyvyn ylläpitämiseen kannattaa satsata. Se on tärkeää paitsi yksilöiden myös kaupungin kokonaistaloudellisen toiminnan kannalta.

Sosiaalidemokraattisen ja vihreiden valtuustoryhmien aloitteessa todetaan, että kuntoutuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä ihmisen toimintakyvyn huononemista, ylläpitää tai palauttaa toimintakykyä. Kuntoutumisosasto mahdollistaisi moniammatillisen kuntoutuksen nykyistä paremmin. Toimiva kuntoutus mahdollistaa osaltaan ihmisten pärjäämistä kotona tai kevyemmässä palveluasumisessa. Parhaimmillaan se helpottaa näiltä osin painetta kasvattaa tehostetun palveluasumisen paikkojen määrää.