Vuonna 2010: Keittiökeskustelusta syntyi mielenkiintoinen valtuustonäytelmä – Oinasjärven koululle rakennetaan valmistuskeittiö

0
Ravitsemustyöntekijä Maritta Mäenranta valmistaa ruuat noin 70 hengelle Oinasjärven koulun keittiössä. Hän kertoo, että 1970-luvulla rakennettu keittiö kaipaa pikaista uudistamista.

Somero-lehti 17.12.2010

Teksti ja kuva Merja Ryhtä

Oinasjärven koulun keittiön korjaus jakelukeittiöksi sai tunteet esiin ja valtuutetut puhumaan, kyselemään ja myös äänestämään. Valtuusto päätti äänin 28–7 rakentaa valmistuskeittiön. Vähemmistöön jäivät keskustan valtuutetut: Kimmo Hovila, Raimo Karvonen, Ilkka Koivuniemi, Jani Kurvinen, Niina Mikkola, Tero Pirttilä ja Mirja Rouhiainen. Hankkeeseen varataan 280 000 euroa. Kaupunginhallitus oli esittänyt ensi vuodelle 210 000 määrärahaa jakelukeittiön rakentamiseen.
Kaupunginjohtaja Leo Haltsonen ihmetteli valtuutettujen halua muuttaa jakelukeittiö valmistuskeittiöksi, kun kaupunginhallitus oli jo aiemmin päätynyt jakelukeittiön kannalle ja asia on saanut lainvoiman. Hän kyseli, kannattaako hukata rahaa, kun jakelukeittiö ja sen suunnitelmat ja työt ovat jo pitkällä.
Matti Härkönen (kok.) kummasteli, miksi on kiire ja miten projekti onkin yhtäkkiä pitkällä. Hänen tietääkseen tekninen lautakunta ei ole käsitellyt keittiön urakkatarjouksia eikä tehnyt hankittavasta irtaimistosta tarjouspyyntöjä.
Kaupunginjohtajan sanat: Somerolla on totuttu laittamaan päätökset nopeasti täytäntöön, sai kokousväen hörähtämään nauruun.
Juhani Kaivo (sd.) arveli, ettei kaupunki ainakaan vielä ole mitään tilannut, ja maksakoon se, joka on tilannutkin.
Keskustelua herätti myös se, milloin ja mikä taho päätti jakelukeittiön rakentamisesta. Se oli muistissa, että tekninen lautakunta oli ollut eri mieltä keittiöselvityskonsultin kanssa ja lautakunta oli ehdottanut valmistuskeittiön rakentamista.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja valtuutettu Ilkka Koivuniemi (kesk.) muisti, että kaupunginhallituksessa jakelukeittiöpäätös oli tehty äänin 5–3, yhden äänestäessä tyhjää. Matti Härkönen ja Jouko Elo (sd.) muistuttivat, ettei valtuusto ole koskaan saanut päätettäväkseen, kumpi rakennetaan, vaan ainoastaan sen, rakennetaanko ja paljonko rahaa annetaan. Asiat on otettu esille, kun on mietitty, kummassa valmistuskeittiö tulee olemaan Oinasjärvellä koululla vai Rauhankalliolla.
Härkösen mukaan keittiön peruskorjaus on osoitus siitä, miten Somerolla hoidetaan asioita. Hänestä kaupunginhallituksella oli peiliin katsomisen paikka ja mietittävä demokraattisen päätöksenteon periaatteita. Ilkka Koivuniemi vastasi, että Härkönen on itse ollut mukana kaupunginhallituksessa päätöstä tekemässä. Kun jokin päätös on tehty, niin sen pohjalta edetään.
Raimo Karvonen piti valtuutettujen työskentelyä keskenkasvuisena. Asiat, joista päätettiin olivat hänen mielestään hyviä, mutta niitä ratkaistiin epähienolla tavalla. Hän toivoi rauhanomaista keskustelua.
Karvonen ihmetteli tapaa, että ensin tehdään keittiöverkkoselvitys, ja sitten tehdään kuitenkin toista. Hän otaksui, ettei Somerolle muuttaja kysy sitä, onko koululla valmistus- vai jakelukeittiö. Somerniemeläisten aktiivisuus on hänestä tärkeämpää, ja koulun säilyminen. Timo Alanen (kok.) kehotti miettimään myös koulun tulevaisuutta. Toimiva keittiö on hänen mielestään yksi koulun vahvuus, kun kouluverkkoa tulevaisuudessa puidaan.
Keittiöverkkoselvityksen mukaan ruoanvalmistuksen jatkaminen Oinasjärvellä tulisi kalliiksi. Inkeri Majuria (kesk.) konsultin selvitys ei vakuuttanut. Hän luotti teknisen lautakunnan aikoinaan tekemään päätökseen valmistuskeittiöstä. Sen sijaan Mirja Rouhiainen (kesk.) luotti konsultin olevan ammattilainen. Rouhiainen muistutti myös, että Oinasjärven keittiö on pieni yksikkö; siellä tehdään ruoka alle sadalle hengelle. Investointi on suuri siihen nähden. Kimmo Hovilan (kesk.) mielestä tuon kokoluokan valmistuskeittiössä ei ole järkeä. Häntä mietitytti myös, antaako valtuusto kaupunginhallitukselle epäluottamuslauseen päättäessään sitä vastaan keittiöasiassa.
Matti Härkönen vastasi, että kaupunginhallitus olisi kaatunut jo aiemmin. Sen verran äänestyksiä valtuusto oli jo kokouksessa tehnyt kaupunginhallituksen esitysten vastaisesti. Jouko Elo muistutti, että hallituksen kausi on muutenkin juuri päättymässä ja uuden kaupunginhallituksen valinta edessä.
Heikki Lehtinen (vas.) ehdotti valmistuskeittiön rakentamista ja tarjousten pyytämistä ajoissa. Juhani Kaivo mietti, pitäisikö rakentaminen toteuttaa kaupungin omana työnä.
Sirkka-Liisa Leppälä (sd.) muistutti, että samalla keittiössä tehtäneen putkiremontti. Hannu Kesäniemi (kesk.) kertoi viemärien olevan 1970-luvulta. Hän halusi faktat pöytään, eikä ”musta tuntuu” -periaatteella päättämistä. Hän ei uskonut, että päätös on kiinni rahasta. Hän muistutti, että ainahan valmistuskeittiön saa muutettua jakelukeittiöksi.
– Eikö nyt voisi käyttää maalaisjärkeä ja puhaltaa peli poikki?
Silja Kulmala (kd.) muistutti myös kasvatuksellisesta asiasta: lasten on hyvä nähdä, että ruoka tehdään tässä eikä se tule vain jostain.