Vuonna 2010: Vesiensuojeluyhdistys sai apurahan järvien pohjan tutkimiseen

0
Oinasjärvellä aloitettiin sedimenttitutkimukset viime vuoden maaliskuussa. Mäntäkairaa olivat käyttämässä mm. Georg Haggren, Antti Ojala, Henrik Jansson ja Teija Alenius.

Somero-lehti 14.12.2010

teksti Salli Lehtinen, kuva Sauli Kaipainen

Someron Vesiensuojeluyhdistys sai 12 000 euroa sedimenttitutkimuksen jatkamiseen Åvikinjärvellä, Pitkäjärvellä ja vertailukohteena olevalla Oinasjärvellä.
Apurahan myönsi Maa- ja vesitekniikan tuki -niminen aatteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on tukea vesi- ja ympäristöalan tutkimus- ja opetustoimintaa. Yhdistys, joka on yksi neljästä Amerin perustajayhteisöistä, on perustettu vuonna 1949.
– Jatkotutkimukset tekee näillä näkymin Helsingin yliopiston maantieteen laitos, vesiensuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Erik Haggrén sanoo.
Sedimenttitutkimukset alkoivat viime vuoden maaliskuussa. Järvien pohjasavesta otettiin jään läpi kairaamalla näytteitä, joiden analyyseista saatiin ensimmäisiä tuloksia viime kesänä.
Siitepölynäytteistä näkyvät myös pyökkipuut, joita oli noin jääkauden jälkeisellä lämpökaudella ennen ajanlaskumme alkua, kun maapallolla (pohjoisella pallonpuoliskolla) oli viimeisin todella lämmin kausi.
– Nyt aloitettavat jatkotutkimukset tuovat toivottavasti tarkemman vastauksen siihen, milloin pyökkipuut kasvoivat kasvoi nykyisen Paimionjoen rantamilla, Haggrén sanoo.
Sää oli suosiollinen tammimetsille keskiajalle asti, kunnes kylmä kausi vei ne mennessään. Åvikinjärven pohjasedimenttinäytteessä näkyy noin 0,5–2 metrin syvyydessä tammipuiden siitepölyä, joka tuli takaisin vasta viime vuosisadalla, kun Åvikin maille istutettiin tammia.
– Viljakasveja voi myös todeta kasvaneen koko nyt tutkitun havaintojakson ajan. Jatkotutkimuksissa pyritään selvittämään, milloin viljakasvit ilmestyivät ensimmäisen kerran nykyisen Someron alueelle.
– Tutkimus avaa uusia kysymyksiä, mitä ihmisen toiminta on vaikuttanut, miten ilmasto on muuttunut ja missä on se EU-direktiivin tavoittelema luonnontila tai vesistön hyvä tila. Nämä kysymykset ovat tärkeitä, kun ryhdytään toimenpiteisiin vesistön tilan parantamiseksi, Haggrén sanoo.
Jos on tarpeen, lisänäytteitä kairataan vielä syvempään kuin mihin kevättalvella 2009 mentiin. Haggrénin mielestä olisi hyvä saada vertailunäytteitä Paimionlahdeltakin, jotta nähtäisiin, minkä verran kiintoainetta on valunut latvavesiltä. Näyttää, että aika paljon sitä on valunut, koska latvavesistöön on jäänyt vähän.