Yleisötilaisuuksiin ja kokoontumisiin tiukat määräykset

0

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kielsi tartuntatautilain nojalla Varsinais-Suomen kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.
Sisätiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään kymmenen henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9. antamaa ohjetta.
Alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 henkilöä samalla edellytyksellä kuin sisätiloissakin.
Määräys on voimassa 23. joulukuuta saakka.