Yritysten kustannustuen toinen hakukierroson avattu

0

Koronaepidemiasta kärsineiden yritysten kustannustuki on auennut uudelleen haettavaksi. Kustannustuen toisen kierroksen hakuaika on 21.12.2020–26.2.2021.
Tukea voivat hakea kaikki yritykset, joiden liikevaihto on pienentynyt koronan vuoksi vähintään 30 prosenttia edellisvuodesta. Tarkastelujakso on 1.6.–31.10.2020.
Kustannustuen ehtoja on hieman muutettu ensimmäisestä hakukierroksesta.
Kustannustukea voi nyt hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronatukia. Aiemmat tuet eivät vähennä nyt jaettavaa tukea, mutta yrityksen (konsernin) tuet yhteenlaskettuina eivät saa ylittää 800 000:tta euroa. Yhdeltä tukikaudelta maksimi on 500 000 euroa.
Tukeen oikeuttavan liikevaihdon minimiraja on poistettu. Pienin maksettava tuki on edelleen 2 000 euroa.
Kustannustukea on haettava 26.2.2021 mennessä Valtiokonttorista sähköisellä lomakkeella.
Määrärahaa on varattu kaikkiaan 550 miljoonaa euroa. Osa medialajeista ja painaminen kuuluvat kokonaisuutena tukeen oikeuttaviin toimialoihin. Aikakauslehtien, sanomalehtien ja kirjojen kustantajille sekä tv-alan yhtiöille tukea voidaan kuitenkin myöntää vain harkinnanvaraisesti erityisen painavilla koronapandemiaan liittyvillä syillä.
Tukea eivät voi saada yritykset, jotka olivat EU:n valtiotukisääntelyn mukaisesti taloudellisissa vaikeuksissa 31.12.2019, jotka ovat laiminlyöneet verovelvoitteensa tai ovat konkurssissa.
Kustannustuki on tarkoitettu koronasta kärsiville toimialoille ja yrityksille kattamaan kiinteitä kuluja ja vaikeasti sopeutettavia palkkakustannuksia.
Kustannustukea myönnettäessä kuluja otetaan huomioon kuukausitasolla yhteensä enintään yrityksen vertailukauden keskimääräistä kuukausikohtaista liikevaihtoa vastaava summa.
Kustannustuki on yli toimialarajojen jaettava koronatuki. Media-alalle on lisäksi päätetty myöntää 7,5 miljoonaa euroa journalismin tukeen. Traficom tekee nämä tukipäätökset vuoden loppuun mennessä.
Liikenne- ja viestintäministeriön asettama asiantuntijatyöryhmä on aloittanut pysyvämmän, muiden Pohjoismaiden kaltaisen mediatukijärjestelmän valmistelun. Työryhmän uusi määräaika on 31.3.2021. Hallitus päättää suhtautumisestaan ehdotukseen kevään 2021 kehysriihessä.