Arjen teoilla on merkitystä

0
Kuva Jane Iltanen/TS

Vaasan yliopiston teettämä Ilmassa ristivetoa -kansalaiskysely paljastaa, että enemmistö suomalaisista (61 %) pitää ilmastokeskustelua tavallisia ihmisiä syyllistävänä. Ilmastouutisoinnin kokee vaikeaselkoiseksi 40 prosenttia.
Maa- ja kotitalousnaiset kannustaa kaikki suomalaisia iästä, sukupuolesta tai asuinpaikasta riippumatta tekemään konkreettisia tekoja. Pienillä arjen teoilla on merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden edistämisessä.
Järjestön tavoitteena on rakentaa tulevina vuosina Suomesta maistuva, monimuotoinen, kestävä, elinvoimainen, mahdollisuuksien ja unelmien Suomi. Sama tavoite tulisi olla kaikilla tahoilla. Sellaisen maan hyvinvoinnista hyötyvät myös tulevat sukupolvet.
Harrastetaan omatarveviljelyä ja säilötään satoa. Välitetään tietoa puhtaan maan annista ja mitä raaka-aineista voi valmistaa. Suositaan lähellä tuotettua. Pidetään huolta maisemasta ja luonnosta. Ollaan vastuullisia liiketoiminnan kehittämisessä. Annetaan neuvoja, kerrotaan ja tuetaan arjen ilmastoteoissa.