Digitukea tarjolla

0
Somero-lehdessä nyt alkava juttusarja esittelee digituen mahdollisuuksia.

Teksti Julia Innilä

Kulunut vuosi on todistanut sen, että digitaalisuus ja digitaidot ovat merkittävässä asemassa päivittäisten asioiden hoitamisessa ja arjen pyörittämisessä. Tämän vuoksi myös digituen tarve ja rooli on kasvanut. Kaikilla Suomessa tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita ja saada tarvittaessa apua sähköiseen asiointiin.
Digituki kuvitellaan usein hyvin tekniseksi tekemiseksi. Käytännössä se kuitenkin vastaa hyvin arkipäiväisiin pulmiin. Esimerkiksi laitetuessa kysytään usein, mitä kaikkea on turvallista tehdä kännykällä. Aina ei myöskään tiedetä, mitä kaikkia palveluja on digitaalisina, jolloin toimijat ohjaavat asiakkaan digitaalisten palveluiden pariin.
Digituen toimijat auttavat digituen tarvitsijoita aina oman osaamisensa mukaan ja välillä erilaisia pulmia ratkoessa digituen toimijat oppivat itsekin samalla uutta.
Salon seudulla halutaan edistää digituen toimijoiden alueellista näkyvyyttä juttusarjalla, jossa digituen toimijat pääsevät esittäytymään. Mikäli digitaaliset palvelut tuntuvat hankalilta käyttää tai kaipaat varmuutta esimerkiksi sähköiseen asiointiin tai älypuhelimen käyttöön, alueen digituki on apuna ongelmien ratkomisessa.

Somerolla saa digituke

Kaikki tukea tarvitsevat saavat tukea palveluopastukseen ja laitetukeen Somero-opistosta, jossa lähitukea saa ajanvarauksella. Opisto järjestää myös koulutuksia.
Someron kaupunginkirjasto tarjoaa palveluopastusta kirjaston verkkopalveluiden käyttöön kaikille tukea tarvitseville. Someron kaupunginkirjasto tarjoaa myös etätukea.
Lounaismaan Osuuspankki tarjoaa palveluopastusta pankin omiin palveluihin kaikille tukea tarvitseville sekä lähitukena että etätukena. Osuuspankki järjestää myös koulutuksia asiakkaille.
Kela tarjoaa palveluopastusta kaikille Kela-asioissa tukea tarvitseville etätukena.
Alueen etädigituen tarjoajat voi tarkistaa Suomidigistä: www.suomidigi.fi/varsinais-suomen-etatuki.

Mitä on digituki?

Digituki on kokonaisuus, joka pitää sisällään lähituen, etätuen ja erilaiset koulutukset. Etätuki on esimerkiksi puhelimitse, chatin, videon kautta tai sähköpostitse tapahtuvaa tukea. Lähitukea ovat esimerkiksi neuvonta ja opastus, vertaistuki, laitteen käytön tuki ja kotiin vietävä tuki. Näiden lisäksi eri toimijat järjestävät koulutuksia, joissa voi harjoitella digitaitoja ja kartuttaa omaa osaamista. Korona-aika vaikuttaa tarjolla oleviin tuen muotoihin.
Digitukea saa tavallisimmin esimerkiksi palveluopastukseen, mikä tarkoittaa digitaalisiin palveluihin ohjaamista sekä palveluiden käytön tukea. Laitetuki tarkoittaa esimerkiksi älypuhelimen tai tabletin käytön tukea.
Juttusarjaa valmistelee ja Salon seudun verkostoa tukee Digituki Varsinais-Suomessa -hanke, jonka toteutuksesta vastaa Varsinais-Suomen liitto yhteistyössä Turun kaupungin kanssa.
Digitukea kehitetään valtakunnallisesti 14 maakunnassa. Digi- ja väestötietovirasto tukee verkostoja ja toimii digituen puolestapuhujana. Valtiovarainministeriö tukee kehittämistyötä valtionavustuksella.