Joulukuu toi normaalin piikin Someron työttömyyteen – Katso vuoden 2020 lomautuskehitys alueella

0
Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin joulukuun aikana 50 400 kappaletta eli 5 000 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Kaikkiaan koko maan TE-toimistoissa oli joulukuussa avoinna 92 800 työpaikkaa, mikä on 11 200 vähemmän kuin vuosi sitten.

Somerolla oli joulukuussa 355 työtöntä työnhakijaa, kertoo torstaina julkaistu Työllisyyskatsaus. Luku on 74 henkilöä suurempi kuin vuosi sitten joulukuussa.

Nousu selittyy lähes täysin lomautuksilla, sillä somerolaisista 73 oli lomautettuna joulukuussa. Varsinais-Suomen Ely-keskuksen julkaisemassa Työllisyyskatsauksessa lomautetut lasketaan työttömiksi.

SOMERON työttömyysprosentti oli joulukuussa 9,7. Vuoden 2020 aikana se on ollut neljä kertaa tätä korkeampi. Huippu oli huhtikuussa, kun lomautukset nostivat työttömyysasteen 11,4:ään.

Huhtikuussa lomautettujen lukumäärä oli Somerolla 139.

JOULUKUU nosti lomautettujen määrän syksyn ennätykseen Somerolla. Nousu johtuu normaalista kausivaihtelusta ja joidenkin alojen lomautussyklistä.

Elokuusta marraskuuhun somerolaisista oli lomautettuna 40–50 henkilöä.

SOMERON joulukuinen työttömyysaste on matala, kun sitä vertaa moneen muuhun Varsinais-Suomen kuntaan.

Tämä selittynee sillä, että ainakin maaseudun elinkeinoissa ja useissa palveluissa (kuten sote-­ ja opetusaloilla) työttömyyden kasvu on ollut selvästi keskimääräistä vaimeampaa.

Maakunnan korkein työttömyysaste on Turussa, 16,5. Salossa luku on toiseksi korkein, 14,7.

Vehmaalla on maakunnan matalin työttömyysaste, 7,8.

SOMEROLLA oli joulukuussa auki 34 työpaikkaa, ilmenee Työllisyyskatsauksen tilastoista. Luvussa on muutaman työpaikan lisäys vuotta aikaisempaan tilanteeseen.

Tähän mennessä koronapandemian aikana uusia työpaikkoja on avautunut Varsinais-Suomessa 10 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Vuoden 2020 aikana avautui noin 58 000 työpaikkaa.

– Kysyntä oli yllättävän vilkasta, vaikka huippuvuodesta 2019 jäätiinkin, arvioi työmarkkina-analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta.

– Työvoiman kysyntä oli joulukuussa vaimeampaa kuin vuotta aiemmin useimmilla aloilla. Rakentamisessa kysyntä oli edelleen vireää, samoin monissa palvelualan tehtävissä, kuten hoito­, kaupan ja sosiaali- ja terveysala, kertoo Työllisyyskatsaus.

– Haastavampi tilanne oli tällä erää teollisuuden tehtävissä, vaikka avoimia työpaikkoja tuli teollisuuteen täytettäväksi noin 800 kappaletta joulukuun aikana.

Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut 13 500 kappaletta eli ­7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

LOMAUTETTUNA olevien määrä oli huhti-toukokuun vaihteessa 2000-luvun huipussa niin koko maassa, Varsinais-Suomessa kuin Somerolla.

Määrä alkoi supistua toukokuussa, mutta trendi loppui joulukuussa ja kääntyi uudelleen kasvuun. Tämä on tyypillistä joulukuun työttömyysluvuille. Kasvu kertoo vuodenvaihteeseen ajoittuvista lomautuksista ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisestä. Vuodenvaihteen huipun jälkeen lomautettujen määrä on jälleen tammikuussa ollut laskussa.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömien määrä oli lähes kaikissa ammattiryhmissä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi voimakkaimmin kuljetusalalla, teollisuudessa sekä majoitus ja -ravitsemisalalla. Lomautettujen määrän kasvu painottui teollisuuteen, rakentamiseen ja palveluihin (erityisesti majoitus- ja ravitsemusala­ ja kauppa).

Korona­kriisin alkuvaiheen painottuminen palveluihin on näkynyt siinä, että alkuun monilla teollisuuden ja rakentamisen aloilla työttömien määrä pysyi koko lailla entisellään. Nyt teollisuudessa, kuljetuksissa ja rakentamisessakin on työttömien määrä kääntynyt kasvuun. Korkeasti koulutettujen kohdalla työttömyys on kasvanut muita hitaammin.

Tämä on heijastunut työttömien määrän muutokseen sukupuolen mukaan. Työttömyyden kasvu painottui aluksi naisten aloihin, sitten miesten työttömyyteen.

Koko maassa oli lomautettuna joulukuun lopussa 96 600 henkilöä, mikä on 68 900 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 77 800 henkilöä, mikä on 56 100 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Marraskuusta kokoaikaisesti lomautettujen määrä lisääntyi 19 800:lla.

TAMMIKUUN aikana työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrät yleensä alenevat. Varsinais-Suomen Ely-keskus arvioi, että näin tapahtuu tälläkin kertaa.

 

TYÖTTÖMYYSTRENDIT

Pitkäaikaistyöttömien määrä nousee

  • Lomautettuja on edelleen kolmannes vähemmän kuin vuoden huippuhetkenä, toukokuun alussa. Määrä on kääntynyt laskuun, kuten yleensäkin tammikuussa.
  • Pitkäaikaistyöttömiä on selvästi enemmän kuin vuosi sitten. Yli puoli vuotta kestänyt kasvu jatkuu tässä.
  • Talouden vaimeneminen on supistanut työvoiman kysyntää myös Varsinais-Suomessa.
  • Nuorten työttömyys oli vuoden takaiseen verrattuna edelleen koholla kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa.

Autotehtaan rekrytoinnit vaikuttavat Vakka-Suomessa

  • Varsinais-Suomen työttömyysaste oli joulukuussa 13,5.
  • Koko maan työttömyysaste oli 13,6.
  • Työttömien työnhakijoiden määrä oli joulukuussa suurempi kuin vuotta aiemmin lähes kaikissa Varsinais-Suomen 27 kunnassa.
  • Uudessakaupungissa ja Vehmaalla työttömiä oli kuitenkin vähemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Työttömien määrä väheni joulukuussa Vakka-Suomessa 25 prosentilla vuoden takaiseen verrattuna.
  • Vakka-Suomi on Suomen ainut seutukunta, jossa työttömyys väheni joulukuussa.