Juho Petterssonin pesti kirkkovaltuuston ruorissa jatkuu

0
Juho Pettersson aloitti kirkkovaltuuston puheenjohtajana vuonna 2015.

Someron seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti Juho Petterssonin kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2021–2022. Hän on ollut nuijan varressa vuodesta 2015, jolloin aloitti luottamustoimet kirkkovaltuustossa.

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi kaudelle 2021–2022 valittiin Leena Laurén.

Niin ikään Hanna-Liisa Kärki sai jatkopestin kirkkoneuvoston varapuheenjohtajuuteen. Neuvoston puheenjohtajana on virkansa puolesta kirkkoherra Jaakko Knuutila.

Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston jäsenet ja heille varajäsenet. Neuvoston jäsenet ja suluissa heidän varajäsenensä: Hanna-Liisa Kärki (Jussi Talikka), Petteri Hyytiäinen (Eevi Haho), Petri Känkänen (Elina Mettovaara), Anu Lankinen (Jorma Iivonen), Riitta Lehtinen (Raila Hakamäki), Markku Manni (Markku Mäki-Teeri), Katja Noki (Colette Roto), Kaisa Vasama-Kakko (Päivi Manni-Pettersson) ja Heikki Veikkola (Pentti Manner).

Meillä on hyvä tilanne

Juho Pettersson on ollut kuusi vuotta kirkkovaltuuston puheenjohtaja.

Hän sanoo seurakunnassa tapahtuneen tuona aikana paljonkin muutosta ja uusiutumista.

– Kulupuolella on saatu säästöjä, hallinnossa on muutettu rakenteita. On saatu tehokkuutta työhön, vaikka henkilöstöä on jonkin verran vähennett​y, luettelee Pettersson.

Seurakunta on pystynyt pitämään toimintansa kutakuinkin entisenlaisena ja säilyttämään palvelut somerolaisten saatavilla.

– Perheneuvonta on ulkoistettu ja ostetaan Salosta, mutta niitäkin palveluja somerolainen tarvitessaan saa seurakunnalta.

Väestökehitys on tiedossa. Seurakunnan verotulot putoa-vat vuosittain 20 000 eurolla, kun väki vanhenee ja vähenee.

– Tämä on pitkän aikavälin juttu, joka on seurakunnassa tiedostettu. On sopeutettu toimintoja ja tehty järjestelyjä.

Juho Pettersson luotsaa Someron seurakuntaa hyvillä mielin tulevaisuuteen.

– Meillä on hyvä tilanne. Seurakunta ja sen talous ovat kunnossa. Pystymme esimerkiksi kunnostamaan Someron kirkon katon. Kuntotarkoitus on tehty ja hanke etenee.

Pettersson sanoo, että aina on paikkoja, joissa kehittyä. Alati on pohdittava, miten olisi paras toimia.

Viime kirkkovaltuuston kokouksessa suunniteltiin, miten seurakunta menee vaikean korona-ajan yli.

– Tähän asti on löytynyt pääosin kaikille seurakunnan työntekijöille töitä. On ollut myös hyvää aikaa hoitaa arkistointia ja muita rästitöitä. Mutta jos korona jatkuu pitkään, niin tilanne voi muuttua. Toivotaan, ettei jouduta etenemään lomautusjärjestelyihin.

Tähän asti Someron seurakunta on selviytynyt. Vaikka on ollut rajoituksia, toimitukset on onnistuttu suorittamaan, vaikkeivät seurakunnan työntekijät muistotilaisuuksiin eikä perhejuhliin nyt osallistukaan. Päiväkerhot alkavat kulkemaan. Diakoniapuolella on jalkauduttu. Ehtoollista aletaan jakaa pienryhmissä. Rippikoulut pystyttäneen hoitamaan.

Seurakunnan työntekijöille Juho Pettersson antaa suuren kiitoksen yhteistyöstä, panoksesta ja innokkuudesta kehittää työtään ja seurakuntaa. Lämmin kiitos menee kirkkovaltuuston lisäksi kirkkoneuvostolle, joka on aktiivinen, kehittävä ja hyvin perillä asioista.

– Meidän pitää luottaa omaan tekemiseemme ja olla avoimia tulevaisuudelle. Meillä on mahdollisuuksia kehittää seurakuntaamme ajan hermolla.​