Kompromissilla eteenpäin urheilukentän remontissa

0

Someron urheilukenttähanke jakaa valtuustoa ja lautakuntia kahteen leiriin ja siksi ei etene. Valtuuston niukasti hyväksymä suunnitelma vaatii vanhan katsomon purun, uuden katsomon rakentamisen, sekä uusien pukutilojen rakentamisen niin sanottuun SoLu:un eli Someron lukion väliaikaiseen väistötilaan. Tämä kaikki siksi, että kenttää laajennetaan parilla juoksuradalla.

Someron Rakennusperinne -yhdistys on tehnyt katsomosta suojeluesityksen. Nämä asiat yhdessä tarkoittavat sitä, että asia ei etene suuntaan eikä toiseen.

Pahimmillaan asiasta äänestetään valtuustossa jälleen kerran. Äänestämisen voisi jo lopettaa ja tehdä asiassa kompromissin, jolloin kenttäaluetta päästäisiin laittamaan kuntoon mahdollisimman nopealla aikataululla.

On selvää, että Someron urheilukenttä on järkevintä rakentaa paikallisille käyttäjille. Suunniteltu 1,7 miljoonan hanke koskee ainoastaan kenttäosaa, uuden katsomon rakentamista sekä uusien suihkutilojen remontoimista väliaikaisluvalla alueella seisovaan väistötilaan.

Alueiden muiden kenttien kustannusta ja näin harrastusmahdollisuuksien laajentamista ei ole tähän suunnitelmaan vielä sisällytetty ja laskettu lainkaan. Kokoomus kantaa vastuuta kunnan elinvoimasta, vetovoimasta ja pitovoimasta järkevillä, palveluita parantavilla investoinneilla. Siksi olemme olleet palvelutason säilyttävän mutta suunniteltua huomattavasti pienemmän remontin kannalla. Koska hanke ei etene suurempana eikä pienempänä, olemme valmiita palvelutason parantuessa kompromissiratkaisuun.

Esitämme, että voisimme valtuustona yhdessä toimia rakentavasti, jotta saamme koko kenttäalueen ulkokenttineen remontoitua ja siirryttyä eteenpäin kaupunkimme muihin tärkeisiin hankkeisiin. Olemme valmiita toimivaan, palveluita kehittävään kompromissiin, jotta liikkumisharrastusten palvelutaso monipuolistuu ja hanke etenee. Järkevänkokoisella investoinnilla, ehdotuksellamme ja talouden tehokkuudella tämä on mahdollista.

Nykyisen kokoisena säilyvän kenttäalueen perusteelliseen kunnostukseen laitettaisiin sama summa kuin valtuuston päätöksessä eli noin miljoona euroa. Tähän saadaan valtionapuja 30 prosenttia, jolloin veronmaksajien kustannukseksi jää noin 700 000 euroa. Lisäksi ehdotamme sitä, että vanha retro-katsomorakennus pukutiloineen remontoidaan. Lukion väistötila myydään pois muiden ulkoliikuntapaikkojen tieltä.

Saisimme urheilukentän katsomoineen kunnostettua huomattavasti edullisemmin ja rahaa jäisi vielä reilusti muiden ulkokenttien rakentamiseen. Skeittipuisto, kuntoiluvälineet vauvasta vaariin, Padel-, tennis-, koripallo, beach-kentät sekä muut oheistilat liikuttaisivat somerolaisia ja tekisivät urheilukentästä kaikkien somerolaisten olohuoneen.

Retrokenttämme ulkonäkö säilyisi. Katsomorakennuksen suojeluesitys ei estäisi hankkeen edistymistä, kun vanha katsomo säilytettäisiin vapaaehtoisesti ja Rakennusperinne-yhdistys voisi olla mukana suunnittelemassa remonttia.

Kompromissin ja veronmaksajien varojen järkevän käytön puolesta rakentavasti eteenpäin katsoen

Someron kokoomus

hallitus