”Liikenneonnettomuuskehitys Somerolla on huolestuttava”

0
Viime elokuussa käyttöön otetut automaattiset valvontakamerat ovat hillinneet rinnakkaistien nopeuksia. Liikenneturvallisuus on parantunut.

Viime vuoden paikkakuntakohtaisia onnettomuustilastoja ei vielä ole saatavissa. Vuoden 2019 tilastojen mukaan Somerolla sattuneista onnettomuuksista kaksi johti kuolemaan. Loukkaantuneita oli 15.

Koronaepidemian aikana tartunnan saaneiden määriä on suhteutettu väkimääriin. Näin on saatu tarkempia tilastoja ja vertailua tilanteen vakavuudesta ja taudin levinneisyydestä väkiluvultaan erikokoisten maiden ja alueiden välillä.

Jotakin isompaa liikenteessä on viime vuosina muuttunut Somerolla. Omaisuusvahingot mukaan lukien täällä sattui vuonna 2019 yhteensä 22 liikenneonnettomuutta. Vuonna 2018 ainoastaan 9.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang kertoo Somerolla tapahtuneen 2019 kaikkiaan 133 henkilövahinko-onnettomuutta, kun määrä suhteutetaan 100 000 asukasta kohden.

Koko Suomen vertailuarvo on ainoastaan 72 henkilövahinko-onnettomuutta/100 000 asukasta. Valtakunnan lukema on siis lähes puolet Someroa parempi. Somerolaisilla on toisin sanoen isompi todennäköisyys kuolla tai loukkaantua liikenneonnettomuudessa omassa kotikunnassaan.

– Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrän kehitys verrattuna koko Suomen onnettomuusmäärien kehitykseen on Somerolla huolestuttava, Jaakko Klang huomauttaakin.

Liikenneturvallisuus on jostain syystä heikentynyt entisestään muutaman viime vuoden aikana.

– Kun katsotaan asiaa pidemmällä aikavälillä, ei suhdeluku onneksi ole niin korkea. Mutta kyllä se valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella silti on huomattavasti, Klang toteaa.

Kun autojen turvallisuus on koko ajan parantunut, löytyy suurin syy onnettomuuslukuihin ratin ja penkin välistä. Siis autoilijasta itsestään.

– Olisiko sillä merkitystä, että piittaamaton käyttäytyminen paikkakunnalla on lisääntynyt. Poliisi perusti kuitenkin parisen vuotta sitten analyysiyksikön. He pyrkivät liikennevalvonnassa vastaisuudessa keskittämään valvontaa sinne, missä on enemmän onnettomuuksia.

Asenteisiin tulisi pystyä vaikuttamaan, jotta onnettomuudet Somerolla voisivat vähentyä.

– Laajamittaiselle liikenneturvallisuustyölle ja kuljettajien asenteisiin vaikuttamiselle on tarvetta, jotta liikenneturvallisuustilanne paranee ja onnettomuudet vähenevät, Jaakko Klang katsoo.