Mahdollista saada oma ääni kuuluviin

0
Antti Kotti

SDP:n ehdokashankinta on käynnissä ja lista alkaa muotoutua. Nykyisistä kuudestakaupunginvaltuutetusta Raila Hakamäki, Antti Kotti, Riitta Lehtinen, Taina Ruuhilehto ja Ismo Valve ovat ilmoittautumassa ehdolle. Juhani Kaivo jättäytyy pois.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Antti Kotti toivoo, että ehdokkaiksi saadaan mahdollisimman laajasti aktiivisia ihmisiä, jotka haluavat vaikuttaa oman yhteisön kehittämiseen.

– SDP:n ehdokkaille tärkeintä on tukea kuntalaisten hyvinvointia ja turvata laadukkaat peruspalvelut. Nämä ovat erityisen tärkeitä nuorille lapsiperheille, joista erityisesti toivoisin ehdokkaita, sanoo työväenyhdistyksen puheenjohtaja Kotti.

Koronatilanne, kontaktien saaminen ihmisiin on vaikeuttanut yhteydenottoja. Muilta osin ehdokashankinta on ollut luonteeltaan pitkälti samanlaista kuin aiemmin.

– Tällä kertaa puolueen valtakunnallinen noste ja valovoimainen pääministeri ovat lisänneet selvästi kiinnostusta myös Somerolla. Syyt kieltäytymisiin löytyvät puolestaan valtaosin elämäntilanteesta ja aikapulasta, selvittää Kotti.

– Kuntapolitiikassa päätetään meille kaikille tärkeimmistä arjen palveluista. Ei ole yhdentekevää, millä kokoonpanolla näitä päätöksiä tehdään. Someron SDP haluaa olla mukana rakentamassa hyvässä yhteistyössä huomiselle vieläkin parempaa Someroa. Olemme olleet aloitteellisia ja saaneet paljon hyviä asioita aikaan, olemme muun muassa tehneet aloitteet sosiaalisesta luototuksesta, työllisyyspalvelujen parantamisesta, maksuttomasta ehkäisystä alle 25-vuotiaille, eläkeläisten edullisen liikkumisen mahdollistavasta liikuntakortista ja ikäihmisten kuntoutusosastosta. SDP:n luottamushenkilönä on mahdollista saada oma ääni aidosti kuuluviin, mainostaa Kotti vaikuttamismahdollisuuksia.