Johtava sosiaalityöntekijä valittu

0

Perusturvalautakunta valitsi yhteiskuntatieteiden maisteri Maija Meron kaupungin johtavaksi sosiaalityöntekijäksi. Forssalaisen tämänhetkinen työ on lastensuojelun sosiaalityöntekijänä.

Mero on joitakin vuosia sitten ollut vammaistyönjohtajana Somerolla.

Johtava sosiaalityöntekijä vastaa kaupungin sosiaalitoimiston, sosiaalipalveluiden, toimeentulotuen, kehitysvammahuollon ja vammaispalveluiden vastuualueesta ja siihen liittyvien sosiaalihuoltolain mukaisten tehtävien ja palveluiden kehittämisestä ja toimeenpanosta. Hän vastaa kaupungin sosiaalityön palvelukokonaisuudesta sekä niihin liittyvistä esimiestehtävistä. Hänelle kuuluu sosiaalipalveluiden, sote-integraation sekä monitoimijaisten ja asiakaslähtöisten asiakasprosessien kehittäminen ja henkilöstön tukeminen.

Someron kaupungilla on tällä hetkellä virassa yksi vakinainen sosiaalityöntekijä sekä kaksi viransijaista, joilla on opinnot kesken.

– Someron tilanne on nyt kohtuullinen. Sosiaalityöntekijäpula on valtakunnallinen ongelma. Sitä osoittaa sekin, että johtavaksi sosiaalityöntekijäksi tuli niukalti hakemuksia. Onneksi virkaan saatiin hyvä ja kokenut tekijä, kommentoi perusturvajohtaja Marjaana Sorokin, joka aiemmin työskenteli nyt täytetyssä johtavan sosiaalityöntekijän työssä.

Maija Mero aloittaa työt Somerolla helmikuussa.