Siikjärventien yksityistien tiekunta on parantanut tien kantavuutta, oikaissut mutkaista osuutta, ehkäissyt routavaurioita ja kunnostanut penkkoja. Tiellä on hääritty perusparannustöissä muun muassa vuosien 2018 ja 2019 aikana.

Kokonaiskustannukset ovat noin 28 800 euroa.

Ympäristölautakunta hyväksyi tiekunnan perusparannushakemuksen. Kaupunki maksaa tiekunnalle avustusta 20 prosenttia toteutuneista kokonaiskustannuksista, kuten perusparannushankkeisiin hyväksytyt periaatteet osoittavat. Siikjärventien yksityistien tiekunnan avustussumma on 5 766, 65 euroa.

Avustuksen saa myös Paltta-Laitiainen yksityistien perusparannus. Tiekunta on tehnyt sivuojien kaivuutöitä ja kaivuumaan ajoa viime vuonna. Kustannukset ovat 2 237 euroa. Tiekunnan kaupungilta saama avustus on suunnilleen 447 euroa.

Kaupunki on varannut kuluvan vuoden perusparannushankkeisiin 30 000 euroa.