Somerolaisyritykset ovat saaneet niin tukea kuin hakemusten hylkäyksiäkin

0

Business Finland myönsi viime vuoden aikana koronatukia kaikkiaan 994,4 miljoonaa euroa, joista varsinaissuomalaisten yritysten osuus oli lähes 90,6 miljoonaa euroa.
Somerolaisille yrityksille tukea myönnettiin noin 1,6 miljoonaa euroa. Myönnetyt tuet olivat 9 984–110 000 euroa. Tukea sai 22 yritystä, joista 13 yli 90 000 euroa. Suurimman tukipäätöksen sai kebabravintola Didimiä pyörittävä Ee Food Oy, jonka kehittämiseen myönnettiin 110 000 euroa.
Yli 90 000 euroa tukea Somerolta saivat Arvo Virtanen Oy ja Kolatun Juustola.
Valtiokonttorin kustannustukea haki koko maassa 12 852 yritystä. Niistä 3 528 hakemusta hyväksyttiin. Valtiokonttori maksoi avustuksia hieman yli 125 miljoonaa euroa.
Ensimmäisellä kierroksella Somerolta tukea haki 16 yritystä, mutta kaikki hakemukset hylättiin.
Valtiokonttori avasi joulun alla uuden hakukierroksen yritysten kustannustuista.
Somerolta toisella kierroksella tukea on jo hakenut 10 yritystä, joista 7:n hakemus on hylätty ja loput ovat vielä käsittelyssä.
Se on saanut toisella kierroksella lähes 400 kustannustukihakemusta päivässä, kun ensimmäisellä kierroksella niitä saapui vajaat 300 päivässä.
Hakuaika jatkuu 26. helmikuuta asti. Valtiokonttori on varannut tukiin 550 miljoonaa.
Kustannustukea voi hakea vain kerran. Se on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronapandemian vuoksi ja joilla on ollut vaikeasti sopeutettavia palkka- ja muita kuluja kesäkuun alusta lokakuun loppuun. Tuen tavoitteena on tukea yritysten toiminnan jatkuvuutta ja vähentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää.
Kuntien myöntämät paikallisten toimijoiden yksinyrittäjän tuet olivat haettavissa syyskuun loppuun mennessä. 2 000 euron toimintatukea myönnettiin menojen kattamiseen, kun yrityksen oma liikevaihto oli alentunut yli 30 prosenttia koronatoimien vuoksi.
Somerolaisista yksinyrittäjistä tukea haki 118. Heistä 93:lle myönnettiin tuki.
– Yksinyrittäjätuen toinen kierros on valmistelussa, mutta tarkempaa tietoa aikataulusta ei ole, kertoo Someron kehittämisasiantuntija Antti Leino .
– Yksinyrittäjätkin voivat hakea kustannustukea tällä toisella kierroksella, mikäli ehdot muuten täyttyvät. Tässä vain usein mahdollinen tuki jää tuon alarajan, 2 000 euron, alle tai liikevaihdon pudotus ei ole tuen edellyttämää 30 prosenttia. Tästä syystä esimerkiksi Suomen Yrittäjät -järjestö on vaatinut jatkoa yksinyrittäjätuelle.