Urheilukentän katsomosta selvitys

0

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti laittaa selvitykseen, kuinka paljon kentän katsomon korjaus maksaa. Samalla selvitetään, millaisia korjauksia se vaatisi.

Selvitystä ehdotti tekninen johtaja Marko Mäkinen . Hän esitti edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle 30 000 euron lisämäärärahan hyväksymistä peruskorjaussuunnitteluun ja kustannusarvion laadintaan.

Lautakunta hyväksyi ehdotukset. Myös sen, että katsomorakennuksen käyttökielto jatkuu, kunnes rakenteiden kestävyys on varmistettu.

Mäkinen myöntää korjaussuunnitelman käynnistämisen vievän aikaa.

– Valtuusto kokoontuu 1. päivä maaliskuuta. Sen jälkeen tarjouspyynnöt voidaan lähettää liikkeelle.

Mäkinen uskoo, että lisämäärärahapyyntö riittää.

– Ei ole tietoa, mitä korjaussuunnitelma maksaa. Se selviää, kun tarjoukset on saatu. Oletamme, että 30 000 eurolla pärjättäisiin.

Katsomorakennuksen tilaratkaisujen osalta ei ole toimivuuden osalta noussut esiin kritiikkiä. Siksi ne pyritään pitämään alkuperäisen kaltaisina, mutta mahdollisuuksien mukaan esteettömyys huomioiden.

Urheilukentän peruskorjauksen suunnittelu alkoi 2018. Marko Mäkinen katsoo, että tässä vaiheessa kun laajaa keskustelua on jo pidempään käyty, on korjaussuunnitelman teko tarpeen.

– Katsomorakennus sekä myös koko kentän peruskorjauksen laajuus on tehtyjen päätösten jälkeen herättänyt eri tahojen kesken paljon keskustelua. Suunnitelmien mukaista uusimista on kritisoitu. Osin on tuotu esiin, että korjausvaihtoehto riittäisi katsomolle.

———————

Katsomosta lähti Ely-keskukseen uusi vastine

Tekninen lautakunta päätti uusia urheilukentän katsomon suojelua koskevan lausuntonsa. Lautakunta ei kannata Ely-keskuksen pyytämässä lausunnossa katsomon suojelua.

Kaupungin teknisen toimen arvion mukaan tämänhetkinen korjausaste katsomorakennuksessa tulee olemaan yli 100 prosenttia, ilman rakennuksen mahdollisen suojelun vaatimia toimenpiteitä, jotka koskevat materiaaleja, työtapoja ynnä muuta.

Teknisen johtajan Marko Mäkisen laatiman esityksen mukaan nykyinen katsomorakennus on tarkoitus purkaa heikkokuntoisena, sekä taloudellisesti kannattamattomana, koska tiloja tulee pitää lämmitettynä siellä olevan LV-tekniikan vuoksi.

Syksyllä 2019 kaupungin tilakeskus havaitsi katsomon kantavissa rakenteissa viitteitä kosteudesta, sekä kesällä myös rakenteiden siirtymiä.

Nykyinen katsomo ei esityksen mukaan palvele kokonaisuutta, jota hankkeella on pidemmällä tähtäimellä haettu.

Päätös asiasta syntyi lautakunnan äänestyksen jälkeen äänin 4–3.

Riitta Lehtinen (sd.) ja Anne Teräväinen (kok.) olivat laatineet poikkeavan lausunnon. He esittivät, että urheilukenttä tulee säilyttää alkuperäisessä koossaan, ja nykyinen katsomo jättää paikoilleen. Seiväskarnevaalit, tiistaikisat ja muut tutut tapahtumat voidaan järjestää kuten ennenkin.

Muutaman nuorten jalkapallo-ottelun saaminen Somerolle ei ole tarpeen, jos sen seurauksena tarvitaan mittavat huoltotilat, kenttäalueen suurentaminen ja uusi katsomo, lausunnon tekijät muistuttivat. Ensisijaisesti kentän tulee palvella somerolaisia liikunnan harrastajia ja kuntalaisia alueelle sijoitettavien aktiviteettialueiden kautta.

Katsomon korjaaminen purkamisen sijaan on myös ympäristön kannalta parempi valinta.

Väliaikaisella (5 vuotta) rakennusluvalla olevaa entistä väistötilaa lausunnon tekijät esittivät poistettavaksi. Se ei tyyliltään sovi alueelle. Lisäksi se hankaloittaa Someron urheilukenttäalueen täysimääräisen käytön, estäen muiden liikuntapaikkojen sijoittamisen alueelle järkevästi.

Lausunnon tekijät eivät myöskään pitäneet katsomon suojelua tarpeellisena, mutta pitivät tärkeänä sen säilyttämistä ja korjaamista.

Äänestyksessä pohjaesityksen kannalla olivat keskustan Outi Laine , Sami Moisander ja Juha Salo sekä perussuomalaisten Harri Känkänen . Poikkeavan lausunnon kannalla oli Lehtisen ja Teräväisen lisäksi Heikki Lehtinen (sd.). Poissa olivat keskustan Sirkku Kankaanpää ja Mikko Älli sekä kokoomuksen Henry Seppälä .