Vuonna 1991: Lasten kotihoidon tukea saa Somerolla 155 perhettä

0
Yhä useampi äiti jää hoitamaan lapsiaan kotihoidon tuen antaessa siihen mahdollisuuden.

Somero-lehti 22.1.1991

Lasten kotihoidon tuen käyttäjien määrä lisääntyi Somerolla viime vuoden aikana merkittävästi. Toimistovirkailija Leena Lehtinen Someron kunnan sosiaalitoimistosta kertoi, että viime vuoden tammikuussa kotihoidon tukea saavia perheitä oli 108 ja joulukuussa jo 155 perhettä.

Leena Lehtinen arveli tämän roiman nousun johtuvan ennen kaikkea siitä, että äidit haluavat entistä enemmän jäädä kotiin hoitamaan lapsiaan. Vaikutuksensa määrän kasvuun oli myös sillä, että kotihoidon tuki tuli voimaan portaittain ja tänä päivänä laki tarjoaa lisämahdollisuuksia kotihoidon tuen saantiin.

Lasten kotihoidon tuen markkamäärät muuttuvat tämän vuoden aikana kaksi kertaa. Indeksikorotus tuli voimaan jo vuoden alussa ja lokakuun alussa toteutetaan niin sanottu tasokorotus. Markkamäärät tarkistetaan kaikkien tukea saavien perheiden osalta. Tuki on veronalaista tuloa.

Jo toteutetun indeksitarkistuksen jälkeen perusosan suuruus on 1495 mk/kk. Sisaruskorotus, joka on 20 % perusosasta, nousee 299 markkaan kuukaudessa. Täysimäärinen lisäosa on 1196 mk/kk.

Vuoden alusta lukien tuloihin sidottu lisäosa määräytyy perheen bruttotulojen eikä enää nettotulojen perusteella. Prosenttiosuus, jolla ylimenevää osaa pienennetään, muuttui myös siten, että lisäosaa pienennetään prosenttiosuudella, joka vastaa 15 prosenttia tulorajojen ylittävästä tulosta.

Lasten kotihoidon tuen lisäosaa maksetaan, jos perheen bruttotulot ovat alle 12 273 mk/kk. Täysimääräistä lisäosaa maksetaan perheelle, jonka bruttotulot ovat vuonna 1991 enintään 4300 mk kalenterikuukaudessa. Jos lisäosaan oikeutetun perheen bruttotulot ovat tätä suuremmat, täysimääristä lisäosaa vähennetään 15 prosentilla siitä määrästä, jolla perheen bruttotulot ylittävät 4300 mk kalenterikuukaudessa.

Lokakuun alussa voimaan tulevan tasokorotuksen lisäksi tapahtuu myös muita muutoksia.

Lasten kotihoidon tuki on tähän asti ollut sidottuna sairausvakuutuksen päivärahaan. Perusosa on ollut samansuuruinen kuin 25-kertainen vähimmäispäiväraha. Myös päivärahasta irrotettua kotihoidon tukea korotetaan vuosittain indeksin mukaan.

Kotihoidon tuen perusosa on lokakuun alusta lukien 1850 mk/kk ja sisaruskorotus 370 mk/kk. Myös lisäosaan tulee tasokorotus. Tällöin lasten kotihoidon tuen lisäosaa maksetaan, jos perheen bruttotulot ovat alle 14167 mk/kk.

Osittaisen lasten kotihoidon tuen maksamista jatketaan tämän vuoden loppuun niille alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille, jotka lyhentävät työaikaansa lapsen hoidon vuoksi. Osittainen lasten kotihoidon tuki on vuoden alusta alkaen 374 mk/kk ja lokakuun alusta 463 mk/kk. Tuki on neljäsosa kotihoidon tuen perusosasta.