Vuonna 2011: Lamminniemi jäi historiaan – Maankaatopaikka siirtyi Sylvänälle

0
Maankaatopaikka siirtyi pois Lamminniemeltä

Somero-lehti 11.1.2011

Teksti ja kuva Salli Lehtinen

Maankaatopaikalle johtaa kantatieltä yksityistie, jonka liittymä on Jaatilan yksityistien lähistöllä.
Vaaka ja vaakakoppi ovat valmiina. Maksu määräytyy kuorman painon mukaan. Maansiirtotöitä tehdään vielä, mutta kuormia voidaan jo ottaa vastaan.
Henri Seppälä maankaatopaikan toimintaa pyörittävästä HS-Kuljetus Oy:stä sanoo, että toiminta-alue on 3,5 hehtaarin suuruinen.
– Ei ole kyse maankaatopaikasta samassa mielessä kuin Lamminniemi. Tässä päämääränä on materiaalien kierrätys. Suurin osa tulevasta tavarasta pyritään saamaan uusiokäyttöön.
Maankaatopaikkatoiminnan lisäksi ympäristölupa oikeuttaa käsittelemään ja välivarastoimaan puhdasta kiviainesta, betoni- ja tiilijätettä, lunta, kantoja ja muuta puhdasta energiapuuta sekä jäteasvalttia.
– Esimerkiksi puutavaran haketamme ja betonijätteen murskaamme uusiokäyttöön. Kotitalouksista tulevien tiettyjen jätteiden vastaanotto on kuormahinnoiteltua, Seppälä sanoo.
Maankaatopaikka on auki maanantaista lauantaihin.

Lamminniemen lupa meni umpeen

Lamminniemen maankaatopaikan ympäristölupa päättyi vuoden 2008 lopussa. Vuoden 2010 loppuun kaupunki sai tehdä vielä maisemointia. Ympäristönsuojelusihteeri Timo Klemelä sanoo, että Lamminniemeen ei saa tuoda enää mitään tavaraa. Kaupunki hoitaa maisemoinnin loppuun ensi kesänä.
Sijainti entisellä soranottoalueella pohjavesialueella ja lähellä asutusta on vuonna 2006 myönnetyn ympäristöluvan mukaan soveltunut erittäin huonosti maankaatotoimintaan.
HS-Kuljetus Oy tarjoutui perustamaan maankaatopaikan Sylvänälle. Kaupunki puolsi toimintaa, koska Lamminniemen lupa oli umpeutumassa ja somerolaisten olisi pitänyt sen jälkeen kuljettaa ylijäämämaat Forssaan.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi ympäristöluvan viime kesänä. Päätöksestä valitettiin. Lokakuussa aluehallintovirasto antoi luvan päätöksen toteuttamiseen muutoksenhausta huolimatta. Vaasan hallinto-oikeus päätti viime vuoden viimeisenä päivänä hylätä valituksen.