Yhteistyö yli puoluerajojen onnistuu

0
Päivi Eronen on vihreiden ehdokkaana tulevissa kunnallisvaaleissa.

Vihreillä on yksi edustaja kaupunginvaltuustossa. Katariina Kauriinoja ei aio asettua ehdokkaaksi henkilökohtaisista syistä. Hän ehti olla yhden kauden valtuutettuna.

– Onhan tässä tutustunut kunnalliseen päätöksentekoon. Aikaa se on vienyt, mutta henkilökohtaisesti parasta on ollut tutustuminen muihin valtuutettuihin ja luottamushenkilöihin. Positiivisesti kokemani puoluerajat ylittävä yhteistyö useammankin eri puolueiden henkilöiden kanssa on onnistunut, kiittelee Kauriinoja.

– Tällä hetkellä meillä on vasta yksi varma ehdokas, biologi Päivi Eronen. Ehdokkaiksi kaipaisimme sellaisia, joiden arvot ovat vihreitä lähellä, luonnon monimuotoisuuden ja sellaisten puolestapuhujia, jotka eivät välttämättä itse saa muuten ääntään kuuluviin, esimerkiksi vähempiosaiset, nuoret ja eläimet, pohtii Kauriinoja.

Hän kannustaa mukaan vaikuttamaan tulevaisuuden Someroon.

– Varsinkin tässä tilanteessa, jossa maapallon kantokyky alkaa natista liitoksissaan, tulisi ottaa kaikilla, ihan kunnallisella ruohonjuuritasollakin huomioon, millaisen ympäristön tilan tuleville vuosille jätämme. Tämä liittyy esimerkiksi avohakkuisiin, joista voisi siirtyä enenevissä määrin jatkuvaan kasvatukseen, esimerkiksi kaupungin metsissä, ja säilyttää monimuotoisuus ja virkistysarvot, keskustassakin Kiiruun puistossa, luettelee Kauriinoja.