Kaikille tulee taata mahdollisuus äänestää turvallisesti

0

Koronakriisi hankaloittaa kuntavaalien järjestämistä. Vaalien käytännönjärjestelyihin tulisikin nyt kiinnittää erityistä huomiota ja tehdä kaikki mahdollinen turvallisen ja sujuvan äänestämisen mahdollistamiseksi. Oma keskustelunsa on se, tulisiko vaaleja siirtää koronan vuoksi.
Pidän yllättävänä Someron kaupunginhallituksen linjausta äänestyspaikoista. Koronan haasteita ei ole huomioitu käytännössä mitenkään. Erityisen hankalaa on ennakkoäänestyksen järjestäminen kaupungintalolla. Aiemmat kokemukset osoittavat tilojen ahtauden ja epäkäytännöllisyyden. Koronatilanteessa tämä korostuu. Esimerkiksi jonottaminen tulee kaupungintalolla olemaan hyvin hankalaa, käytännössä jono on pakko ohjata ulos, koska eteisessä ei ole mahdollista pitää turvavälejä.
Olisiko tätä linjausta paikallaan vielä miettiä? Kaupungilla on ennakkoäänestystä varten paljon parempiakin tiloja olemassa. Esimerkiksi uimahallin ja monitoimitalo olisi ihanteellinen äänestyspaikka, jossa äänestäminen voitaisiin toteuttaa turvallisesti, varsinkin kun se on koronarajoitusten takia suljettuna.
Korona-aikana myös kotiäänestys nousee entistä suurempaan arvoon. Liian harva kuntalainen tietää mahdollisuudesta kotiäänestykseen. Kaupungin tulee panostaa kotiäänestyksestä tiedottamiseen. Lisäksi tulee varmistaa, että kotiäänestyksen toteuttava vaalitoimikunta pystyy kaikki – todennäköisesti koronan myötä merkittävästi lisääntyvät – kotiäänestykset viemään sujuvasti läpi.

Minna Kotti
perusturvalautakunnan jäsen, sd