Löytöeläinkoti on lopettamassa toimintansa tänä keväänä. Yritystä pyörittänyt Anssi Timonen on irtisanonut kaupungin kanssa tekemänsä sopimuksen. Löytöeläinten tilapäisen säilytyksen järjestäminen on lailla sälytetty kunnille.

Someron kaupunki etsii löytöeläinten hoitoon paikallista toimijaa.

– Yhteydenottoja on jo tullut paikallisilta, joten ratkaisu löytynee, kertoo perusturvajohtaja Marjaana Sorokin.

Perusturvalautakunta antoi lausunnon Lounais-Suomen aluehallintovirastolle tehtyyn valitukseen. Kantelussa arvosteltiin kaupungin löytöeläinten talteenottoa, ja kissojen loukutuksen rikkoneen lakia.

Lautakunta vastasi, ettei kaupungilla ole moitteita löytöeläinkodin hoitajan toimintaan. Kaupunki katsoo, että löytöeläinten tilapäinen säilytys on toteutettu lain- ja tarkoituksenmukaisesti.

Tiedossa ei ole, että löytöeläinkotitoiminnassa olisi tullut negatiivista palautetta viranomaisilta. Valvontalääkäri on tehnyt valvontakäyntejä löytöeläinkotiin ja arvioinut toimintaa.

Yksittäisiä palautteita kaupunki on saanut, mutta ne ovat liittyneet lähinnä villinä elävien kissojen talteenottoon ja loukutukseen.

Kaupunki toteaa myös, että kaupungin on tarpeen lisätä tiedotusta toimintatavoista sekä harkita lisäksi myös eläinten kuljettamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamista.