Perusturvalle varatut rahat riittivät viime vuonna

0

Perusturvan viime vuoden menot pysyivät kuosissa ja talousarviossa.

– Näyttää siltä, että kokonaissumma alittuu jonkin verran, arvioi perusturvajohtaja Marjaana Sorokin sosiaali- ja terveystoimen kokonaismenojen jäämisestä alle toimintaan varatuista määrärahoista.

Koronalla on ollut vaikutusta muun muassa erikoissairaanhoidon menoihin. Lastensuojelun ostopalvelut ovat tasaantuneet, kun ne parina aiempana vuonna olivat nousussa.

– Ikäihmisistä ollaan huolestuneita. Otetaan ehkä helpommin yhteyttä, pohtii Sorokin.

Päivystävä työntekijä päättää, lähdetäänkö apuun välittömästi vai tuonnempana.

Jokainen huoli-ilmoitus käsitellään ja tutkitaan läpinäkyvästi, ja ollaan yhteydessä asianosaisiin.

Hammashuollon puolella on ollut ruuhkaa, muun muassa siksi, että erikoissairaanhoidossa on purettu jonoja. Leikkauspotilaiden suut pitää saada kuntoon ennen erikoissairaanhoidon operaatioita.

– Tämä on ollut rankka vuosi kaikille. Mutta nyt tiedetään kokonaisuuksista paremmin. Rankka vuosi on myös hitsannut henkilökuntaa yhteen. Meillä on yhteinen projekti, sanoo Marjaana Sorokin.