Rakennuspalojen määrä on kasvanut Somerolla – Palokuolemien määrässä Somero esiintyy maakunnallisesti yliedustettuna

0
Rivitalopalo Pärnämäentien varressa vaati yhden kuolonuhrin viime vuoden toukokuussa.

Varsinais-Suomen tulipaloissa menehtyi viime vuonna 7 ihmistä, joista Somerolla 3 ja Salossa 2.

– Kyseiset määrät, varsinkin Someron, olivat kohtuuttoman isoja koko maakunnan lukuihin verrattuna. Toki vuosittaiset vaihtelut ovat kunnittain isoja, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen palopäällikkö Markus Rautio huomauttaa.

Rakennuspaloja oli Somerolla 12. Vuonna 2019 määrä oli 11 ja kolmena sitä edellisenä vuotena 9, 8 ja 7. Käyrä osoittaa huonoon suuntaan – ylöspäin.

Maastopaloja sattui Somerolla 11, mutta liikennevälinepaloja edellisvuosiin verrattuna hyvin vähän, eli 1. Muiden tulipalojen määrä oli 12, mikä myös on edeltäviä vuosia enemmän.

– Siinä ovat mukana roskikset ja kaatopaikat, kaikki muut, mitkä eivät ole rakennus- eivätkä maastopaloja. Ikävä puoli on, että niistä suuri osa on ilkivallan seurausta, Rautio toteaa.

Liikenneonnettomuuksien määrä on hienoisessa laskussa, nyt 27 ja viime vuonna 35.

Ensivastetehtävien putoamiselle kolmasosaan, 53:een, löytyy Markus Rautiolta selkeä syy.

– Koronan takia sairaanhoitopiiri ohjeisti jo keväällä, että ensivasteen koodeja karsittiin tosi rajusti. Palokunnat starttasivat ensivastetehtäviin vain, jos tilanne oli henkeä uhkaava. Muutoin kohteisiin mentiin ambulansseilla.

Ihmisen pelastamistehtäviä oli 3 ja eläimen 8, mikä on kasvussa.

Yhteensä Somerolla oli 256 pelastustoimen tehtävää. Viiden viime vuoden ajalta suurin määrä oli vuonna 2016, yhteensä 296 tehtävää. Kokonaismäärä on ollut laskeva.

Someron paloasemalta startattiin 252:een tehtävään, mikä on reilusti enemmän, kuin joka toinen päivä. Somerniemen paloasemalta tehtäviin lähdettiin 49 kertaa. Molempien asemien lukemissa on mukana lähdöt myös naapurikuntiin.

Kaikkien viiden vuoden aikana Somerolla on ollut ensivastetehtäviä 577. Toiseksi eniten on ollut vahingontorjuntatehtäviä, 169 kappaletta. Kolmantena ovatkin liikenneonnettomuudet, 154 pelastustoimen tehtävää. On huomattava, että läheskään kaikissa liikenneonnettomuuksissa ei pelastustointa tarvita paikalle lainkaan.

Koko Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen pelastustehtävien määrä vuonna 2020 oli noin 9 000, eli noin 4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019.