Sosiaaliselle kuntoutukselle tarvetta

0
Ecotekolassa tehtyjä koruja.

Sosiaalista kuntoutusta on järjestetty Somerolla osana työpajatoimintaa muutamien vuosien ajan. Yksittäisille asiakkaille, esimerkiksi vuonna 2020 viidelle henkilölle. Se on ollut osa työpaja Ecotekolan toimintaa, ryhmätoimintoja tai nuorten työpajatoimintaa.

Kaupunki aikoo tehostaa työtoiminnan käyttöä sosiaalisessa kuntoutuksessa. Ohjattua työtoimintaa tarjotaan, vaikka ei olisi vielä pitkäaikaistyötön.

Perusturvajohtaja Marjaana Sorokin sanoo tarvetta olevan.

– Muun muassa sillä voidaan auttaa nuorta, joka ei ole vielä löytänyt itselleen opiskelu- tai työpaikkaa. Tai henkilöä, joka yrittää palata pitkän sairausloman tai muun syyn takia takaisin työrintamalle. Se voi olla ensimmäisenä portaana kohti opiskelua ja työllistymistä, sanoo Sorokin.

Sosiaalinen kuntoutus ja työtoiminta ylläpitää toimintakykyä ja tuo arkeen sisältöä.

– Sitä kautta voimme saada pykälää aikaisemmin kiinni heistä, jotka ovat vaarassa syrjäytyä, ja vältettyä työllisyyden esteitä, pohtii Sorokin.

Sosiaaliseen kuntoutukseen varataan 5–10 prosenttia asiakaspaikoista, joita Someron työtoiminnassa on 80–90. Henkilö on mukana työtoiminnassa 1–4 päivää viikossa ja neljä tuntia päivää kohti.

Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Neuvotaan palvelujen käytössä ja eri tukimuotojen yhteensovittamisessa, valmennetaan arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen, elämänhallintaan ja sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Sosiaaliseen kuntoutukseen pääsy vaatii palvelutarpeen arvioinnin, jonka tekee moniammatillinen työryhmä. Etsitään polkuja jatkoon ja asetetaan tavoitteet.