Tietoa ja elämisen taitoja koulusta

0
Viime keväänä alakoululaisetkin olivat Somerolla etäkoulussa. Silloin oli etätehtävänä nalleikkuna. Tässä kooste yhden koulun yhden luokan oppilaiden nalleikkunoista.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi asetettujen rajoitustoimien vaikutukset lapsiin ja nuoriin mietityttävät. Esille tuodaan usein vain se, miten oppilaille saadaan parhaiten jaettua tietoa ja toimivatko yhteydet.

Koulu on muutakin kuin tiedon jakamispaikka. Se on oppimiskeskus, joka tukee kasvussa kansalaisuuteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen.

Oppilaitoksissa nuori tapaa ikäisiään. Hän tarvitsee vertaisiaan kasvussa itsekseen, ikäistään jokapäiväisten asioiden, vastoinkäymisten ja ilojen jakamiseen. Tärkeää on myös aikuisen opastus, tuki ja turva, jotta on hyvä olla, kasvaa ja kehittyä.

Nuorisotutkimusverkoston keräämä aineisto osoittaa, että pandemian aikana lasten ja nuorten elämään eniten vaikuttavat vanhempien työttömyys, etäkoulu ja harrastusten rajoittaminen. Nuoret kokevat yksinäisyyttä ja sosiaalisten kontaktien vähyyttä.

Reilu kolmasosa koki etäopetukseen siirtymisen kielteisesti, kolmasosa myönteisesti ja alle kolmannekselle sillä ei ollut erityistä merkitystä. Ammattikorkeakouluissa kielteisiä kokemuksia oli eniten, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa vähiten. Erot oppilaitosten välillä katoavat, kun kielteisiä kokemuksia tarkastellaan yhdessä muiden taustamuuttujien kanssa.