Töitä hybridimallilla

0

Etätyötä on tehnyt viimeisen vuoden aikana 41 prosenttia palkansaajista. Heistä yli puolet kertoo saavansa enemmän aikaiseksi etätyössä kuin työpaikalla. Kuitenkin joka viides sanoo, että työnantaja suhtautuu edelleen epäilevästi etätyöhön eikä luota työntekijöihinsä. Tämä selviää Toimihenkilöliitto ERTOn tekemästä kyselytutkimuksesta.
Myös Suomen Yrittäjien teettämä tutkimus kertoo, että selvästi suurin osa työelämässä olevista haluaisi tehdä jatkossakin etätöitä.
Työntekijän mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä parantaa tuottavuutta, työtyytyväisyyttä ja jaksamista.
Tulevaisuuden työelämän suosikkimalli on todennäköisesti hybridityö, eli työtä tehdään vaihdellen työpaikalla, kotona tai vaikka vapaa-ajan asunnossa.
Someron kaltaisille maalaiskunnille tämä malli voisi tuoda lisää arkipalvelujen käyttäjiä, jos mökkeilypäivät lisääntyvät etätyöskentelyn myötä. Toki se edellyttää riittäviä verkkoyhteyksiä.
Osa kokee kaipuuta työyhteisöö. Heitä jatkuva etätyö väsyttää.
Etätyö näyttää myös vähentävän työajan merkitystä sekä vaikeuttavan työ- ja vapaa-ajan erottamista.