Uuden Tervaskannon rakentaminen maksaakin 800 000 alkuperäistä arviota enemmän

0

Someron seuraava rakennusprojekti, Uusi Tervaskanto -nimen saanut palvelutalo on arvokas. Vielä isommaksi hintalappu kohosi, kun aiemmista laskelmista löytyi 800 000 euron laskuvirhe.

Uuden kustannusarvion mukaan rakennus maksaa Aran säännöksillä tehden 8 miljoonaa euroa. Aikaisempi arvio oli 7,2 miljoonaa.

Pääasiallisina syinä kustannusarvion huomattavalle nousulle olivat teknisten tilojen laajennus (125 m²), Terve talo -rakentamistavan mukaisen sääsuojan eli huputuksen kustannukset, sekä virheellinen tulkinta ARA:n edellyttämien asuintilojen lisäneliöiden aiheuttamista lisäkustannuksista.

Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen oli linjannut esityslistaan tekstin, että vastaoin kaupunginhallituksen viime viikkoista kokousta tulee kilpailutus tehdä betonirunkoisen rakennuksen mukaisesti.

Syyksi hän totesi päätöksen perustuneen virheelliseen kustannusarvioon ja siitä johdettuun arvioon CLT-tekniikalla tehtävän rakennuksen kustannusarviosta.

– CLT-ratkaisua koskevaa vastaavaa yksityiskohtaista kustannusarviota ei pystytä laatimaan, koska kyseistä tekniikkaa koskevia yleisesti käytössä olevien laskenta- työkaluja ei ole käytettävissä, Suikkanen huomautti esityksessään.

Hän totesi kustannuseron betoni- ja CLT-rakennuksen välillä olevan yleisesti 5–15 prosentin luokkaa.

Käsittelyssä Jutta Varjus (kok.) esitti kompromissia hallituksen edellisen kokouksen päätökseen sekä Suikkasen esitykseen nähden. Varjusta kannattivat Riitta Lehtinen (sd.) ja Pauli Eino (kok.).

Heidän mielestä molemmille rakennustavoille tulee antaa mahdollisuus.